Zmiany w ustawie VAT – SPLIT PAYMENT od 1.09.2019 r.

12 czerwca 2019