Zmiany w sposobie płatności za faktury – Mechanizm Podzielonej Płatności – split payment

29 czerwca 2018