Zespół

 

Maria Uchman

Doradca Podatkowy
MBA


- korporacyjne doradztwo podatkowe
- podmioty powiązane i ceny transferowe
- restrukturyzacja i reorganizacja biznesu
- międzynarodowe prawo podatkowe
- postępowania podatkowe

- Prezes Zarządu Uchman i Partnerzy sp. z o. o. Spółka Doradztwa Podatkowego
- Członek rady nadzorczej Organizacji Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”
- Ekspert ds. podatków Organizacji Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”
- Członek Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS Województwa Lubelskiego
Jest absolwentką:
- Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Ceny transferowe i zarządzanie podatkami (studia podyplomowe);
- Politechniki Lubelskiej - Master Business of Administration (MBA) (studia podyplomowe);
- Politechniki Lubelskiej - Zarządzanie i marketing;
-Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Rachunkowość i finanse.
Autorka wielu specjalistycznych wykładów, szkoleń i wystąpień z zakresu prawa podatkowego. Posiada wieloletnią praktykę w korporacyjnym doradztwie podatkowym. Łączy kompetencje menedżerskie, znajomość finansów z prawem podatkowym. Doskonale zna realia biznesu, posiada wysokie umiejętności interpersonalne.

 

dr Tomasz Kiszka

Doradca Podatkowy
Radca Prawny


- korporacyjne doradztwo podatkowe i prawne
- podmioty powiązane i ceny transferowe
- restrukturyzacja i reorganizacja biznesu
- międzynarodowe prawo podatkowe

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.Ukończył studia podyplomowe o specjalności finanse i bankowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie oraz Ceny transferowe i zarządzanie podatkami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na wyższych uczelniach. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Prelegent na konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i administracyjnego. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa podatkowego i prawa handlowego.

 

Agata Malinowska

Of counsel


- audyt podatkowy
- korporacyjne doradztwo podatkowe
- podmioty powiązane i ceny transferowe
- restrukturyzacja i reorganizacja biznesu

Absolwentka kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji oraz audyt i rachunkowość zarządcza. Dotychczasową wiedzę, zdobytą w czasie licznych szkoleń i warsztatów, łączy z praktyką. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi podatkowej i księgowej spółek.

Od 2012 roku związana z Kancelarią Doradztwa Podatkowego, a od 2013 roku ze Spółką Doradztwa Podatkowego Uchman i Partnerzy.

 

Łukasz Staniaszek

Senior associate


- podmioty powiązane i ceny transferowe
- korporacyjne doradztwo podatkowe

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji oraz audyt i rachunkowość zarządcza. Doświadczenie nabywał pracując w kancelariach podatkowych, a także praktykując w urzędzie skarbowym.

Od 2016 roku związany ze Spółką Doradztwa Podatkowego Uchman i Partnerzy. Obecnie specjalizuje się w tematyce cen transferowych.

 

Marcin Tarnas

Asystent
Działu Doradztwa Podatkowego


- postępowania podatkowe
- podatek dochodowy
- międzynarodowe prawo podatkowe
- restrukturyzacja i reorganizacja biznesu

Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W trakcie studiów współtworzył Koło Rachunkowości i Podatków KUL na Wydziale Nauk Społecznych. Doświadczenie zdobywał pracując w: sekcji finansowej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, w jednej z lubelskich kancelarii doradców podatkowych oraz w KPMG w Warszawie.

Od 2018 r. związany ze Spółką Doradztwa Podatkowego Uchman i Partnerzy. Obecnie przygotowuje się do egzaminu na doradcę podatkowego.

 

Monika Wołczyńska

Biegły rewident, FCCA


- audyt i rewizja finansowa
- wycena przedsiebiorstw

Związana z audytem i rachunkowością od dziewiętnastu lat, w tym przez siedem lat w ramach pracy w Ernst & Young Audit i w PricewaterhouseCoopers.

Założycielka Kancelarii Biegłego Rewidenta Magnet. Jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych i Rewidentów (ACCA). Przez siedem lat pełniła funkcję członka zarządu w polskich oddziałach korporacji międzynarodowych oraz przewodniczyła związkowi dostawców usług płatniczych PONIP.

Współpracuje z Akademią PricewaterhouseCoopers i z Bankiem Światowym. Pracowała przy projektach zmian do ustawy o rachunkowości dla Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów.

Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów oraz szkolenia dla pracowników Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej. Świadczy usługi przeglądu i badania sprawozdań finansowych, badania planów przekształcenia, podziału i połączenia oraz doradztwo i wycena przedsiębiorstw.

 

Mateusz Piepiórka

Opiekun Kluczowych Klientów


- budowanie i wspieranie relacji pomiędzy kluczowymi klientami i firmą
- kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy
- innowacyjne koncepcje marketingowe

Koordynator największej konferencji we wschodniej Europie na temat łączenia umiejętności miękkich i twardych przez najbardziej znanych przedsiębiorców na świecie.

Wspierał liczne przedsiębiorstwa w celu podniesienia efektywności sprzedaży.

Poszukuje synergii między psychologią biznesu a teoriami wszelkich nauk.