Maria Uchman

Partner Zarządzający
Prezes ZarząduDoradca Podatkowy 00576, MBA.
- Prezes Zarządu Uchman i Partnerzy sp. z o. o. Spółka Doradztwa Podatkowego, która jest kontynuacją Uchman Expertis Kancelaria Doradztwa Podatkowego;
- Członek rady nadzorczej Organizacji Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”;
- Ekspert ds. podatków Organizacji Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”;
- Członek Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS Województwa Lubelskiego.
Jest absolwentką:
-Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Ceny transferowe i zarządzanie podatkami (studia podyplomowe);
-Politechniki Lubelskiej - Master Business of Administration (MBA) (studia podyplomowe);
-Politechniki Lubelskiej - Zarządzanie i marketing;
-Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Rachunkowość i finanse.
Specjalizuje się w podatku dochodowym CIT, zarzadzaniu ryzykiem podatkowym podmiotów powiązanych, cenach transferowych, restrukturyzacji biznesu, analizie i organizacji biznesu na potrzeby podatkowe, międzynarodowym prawie podatkowym.
Autorka wielu specjalistycznych wykładów, szkoleń i wystąpień z zakresu prawa podatkowego. Posiada wieloletnią praktykę w korporacyjnym doradztwie podatkowym. Łączy kompetencje menedżerskie, znajomość finansów z prawem podatkowym. Doskonale zna realia biznesu, posiada wysokie umiejętności interpersonalne.

Dariusz Uchman

Partner Zarządzający
Wiceprezes ZarząduOd 2013 r. Wiceprezes Zarządu Uchman i Partnerzy sp. z o. o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Absolwent Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej WAT w Warszawie. Posiada także wykształcenie kierunkowe w formie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów oraz administrowania sieciami komputerowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, które w codziennej pracy łączy z umiejętnością planowania i budżetowania.

Współpracuje z Klientami w zakresie tworzenia struktur organizacyjnych i zarządczych z uwzględnieniem potrzeby zabezpieczenia ryzyka podatkowego. Bierze także udział w sporządzaniu dokumentacji podatkowej podmiotów powiązanych. Jego specjalnością jest podatkowa analiza podmiotów powiązanych, a szczególnie analiza łańcucha wartości, analiza funkcjonalna, struktura organizacyjna i struktura zarządzania.

dr Tomasz Kiszka

Of counselDoradca Podatkowy, Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, o specjalności finanse i bankowość. Wykładowca na wyższych uczelniach. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Prelegent na konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i administracyjnego. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa podatkowego i prawa handlowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Agata Malinowska

Of counselAbsolwentka kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji oraz audyt i rachunkowość zarządcza. Dotychczasową wiedzę, zdobytą w czasie licznych szkoleń i warsztatów, łączy z praktyką. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi podatkowej i księgowej spółek.

Od 2012 roku związana z Kancelarią Doradztwa Podatkowego, a od 2013 roku ze Spółką Doradztwa Podatkowego Uchman i Partnerzy. Specjalizuje się w kompleksowym audycie podatkowym firm. Wykorzystując bogatą wiedzę praktyczną oraz wypracowane narzędzia identyfikuje i analizuje obszary ryzyka podatkowego, rekomendując sposoby jego zabezpieczenia. Współpracując z Klientami znajduje skuteczne i najlepsze rozwiązania dopasowane do ich potrzeb.

Łukasz Staniaszek

Senior associateAbsolwent kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji oraz audyt i rachunkowość zarządcza. Doświadczenie nabywał pracując w kancelariach podatkowych, a także praktykując w urzędzie skarbowym.

Od 2016 roku związany ze Spółką Doradztwa Podatkowego Uchman i Partnerzy. Obecnie specjalizuje się w tematyce cen transferowych. Zajmuje się sporządzaniem dokumentacji do cen transferowych oraz bieżącym doradztwem w zakresie sporządzania dokumentacji. Współpracuje z Klientami w zakresie opracowania procedur gromadzenia, porządkowania i przechowywania dokumentów źródłowych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz w procesie przygotowania systemu zarządzania ryzykiem cen transferowych.

Monika Wołczyńska

Biegły rewident, FCCAZwiązana z audytem i rachunkowością od dziewiętnastu lat, w tym przez siedem lat w ramach pracy w Ernst & Young Audit i w PricewaterhouseCoopers.

Założycielka Kancelarii Biegłego Rewidenta Magnet. Jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych i Rewidentów (ACCA). Przez siedem lat pełniła funkcję członka zarządu w polskich oddziałach korporacji międzynarodowych oraz przewodniczyła związkowi dostawców usług płatniczych PONIP.

Współpracuje z Akademią PricewaterhouseCoopers i z Bankiem Światowym. Pracowała przy projektach zmian do ustawy o rachunkowości dla Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów.

Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów oraz szkolenia dla pracowników Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej. Świadczy usługi przeglądu i badania sprawozdań finansowych, badania planów przekształcenia, podziału i połączenia oraz doradztwo i wycena przedsiębiorstw.

To miejsce
w naszym zespole
może być Twoje

Zapraszamy do składania aplikacji.


Posiadamy wolne miejsca na następujących stanowiskach:

Przy składaniu aplikacji prosimy przestrzegać zasad opisanych w ogłoszeniach.