Maria Uchman

Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy


- korporacyjne doradztwo podatkowe
- podmioty powiązane i ceny transferowe
- restrukturyzacja i reorganizacja biznesu
- międzynarodowe prawo podatkowe
- postępowania podatkowe

- Prezes Zarządu Uchman i Partnerzy sp. z o. o. Spółka Doradztwa Podatkowego
- Członek rady nadzorczej Organizacji Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”
- Ekspert ds. podatków Organizacji Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”
- Członek Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS Województwa Lubelskiego
Jest absolwentką:
- Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Ceny transferowe i zarządzanie podatkami (studia podyplomowe);
- Politechniki Lubelskiej - Master Business of Administration (MBA) (studia podyplomowe);
- Politechniki Lubelskiej - Zarządzanie i marketing;
-Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Rachunkowość i finanse.
Autorka wielu specjalistycznych wykładów, szkoleń i wystąpień z zakresu prawa podatkowego. Posiada wieloletnią praktykę w korporacyjnym doradztwie podatkowym. Łączy kompetencje menedżerskie, znajomość finansów z prawem podatkowym. Doskonale zna realia biznesu, posiada wysokie umiejętności interpersonalne.

 

dr Tomasz Kiszka

Partner Zarządzający
Doradca Podatkowy
Radca Prawny


- korporacyjne doradztwo podatkowe i prawne
- podmioty powiązane i ceny transferowe
- restrukturyzacja i reorganizacja biznesu
- międzynarodowe prawo podatkowe
- postępowania podatkowe

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.Ukończył studia podyplomowe o specjalności finanse i bankowość na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie oraz Ceny transferowe i zarządzanie podatkami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na wyższych uczelniach. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Prelegent na konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i administracyjnego. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa podatkowego i prawa handlowego.

 

Dominik Krzanowski

Associate
Doradca Podatkowy
Radca Prawny


- korporacyjne doradztwo podatkowe i prawne
- restrukturyzacja i reorganizacja biznesu
- międzynarodowe prawo podatkowe
- postępowania podatkowe

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, następnie odbył aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie i uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego (Lb/Z/227).
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Zdał egzamin na doradcę podatkowego w Ministerstwie Finansów i jest zarejestrowany pod nr 12737. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania pomocy prawnej. Współautor podręcznika na egzamin ustny dla kandydatów na doradców podatkowych wydawanego przez Podatkową Oficynę Wydawniczą..

 

Marcin Kołkowicz

Associate
Doradca Podatkowy


- korporacyjne doradztwo podatkowe
- restrukturyzacja i reorganizacja biznesu
- międzynarodowe prawo podatkowe
- postępowania podatkowe

Absolwent Administracji, Zarządzania oraz Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II . Tematyką prawa podatkowego zajmuje się od 2012 roku. Doświadczenie zdobywał w lubelskich oraz w warszawskich kancelariach doradztwa podatkowego. Autor i współautor wielu publikacji podatkowych, w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. W swojej karierze zawodowej zajmował się zarówno zagadnieniami dotyczącymi podatków bezpośrednich, jak i pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT .

 

Agata Malinowska

Associate


- audyt podatkowy
- korporacyjne doradztwo podatkowe
- podmioty powiązane i ceny transferowe
- restrukturyzacja i reorganizacja biznesu

Absolwentka kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji oraz audyt i rachunkowość zarządcza. Dotychczasową wiedzę, zdobytą w czasie licznych szkoleń i warsztatów, łączy z praktyką. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu obsługi podatkowej i księgowej spółek.

Od 2012 roku związana z Kancelarią Doradztwa Podatkowego, a od 2013 roku ze Spółką Doradztwa Podatkowego Uchman i Partnerzy.

 

Łukasz Staniaszek

Associate


- audyt podatkowy
- korporacyjne doradztwo podatkowe
- podmioty powiązane i ceny transferowe
- restrukturyzacja i reorganizacja biznesu

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji oraz audyt i rachunkowość zarządcza. Doświadczenie nabywał pracując w kancelariach podatkowych, a także praktykując w urzędzie skarbowym.

Od 2016 roku związany ze Spółką Doradztwa Podatkowego Uchman i Partnerzy. Obecnie specjalizuje się w tematyce cen transferowych.

 

Marcin Tarnas

Junior Associate


- postępowania podatkowe
- podatek dochodowy
- międzynarodowe prawo podatkowe
- restrukturyzacja i reorganizacja biznesu

Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W trakcie studiów współtworzył Koło Rachunkowości i Podatków KUL na Wydziale Nauk Społecznych. Doświadczenie zdobywał pracując w: sekcji finansowej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej KUL, w jednej z lubelskich kancelarii doradców podatkowych oraz w KPMG w Warszawie.

Od 2018 r. związany ze Spółką Doradztwa Podatkowego Uchman i Partnerzy. Obecnie przygotowuje się do egzaminu na doradcę podatkowego.

 

Marek Jóźwiakowski

Legal Assistant


- postępowania podatkowe
- podatek VAT, CIT
- międzynarodowe prawo podatkowe

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność podatki) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas studiów realizował tzw. ścieżkę doradcy podatkowego na podstawie umowy z Ministerstwem Finansów. Doświadczenie zdobywał pracując w m.in. w TPA Poland w Warszawie.

Od 2019 r. związany ze Spółką Doradztwa Podatkowego Uchman i Partnerzy. Obecnie jest w trakcie przygotowań do egzaminu na doradcę podatkowego.

 

Monika Wołczyńska

External Expert
Biegły rewident, FCCA


- audyt i rewizja finansowa
- wycena przedsiebiorstw

Związana z audytem i rachunkowością od dziewiętnastu lat, w tym przez siedem lat w ramach pracy w Ernst & Young Audit i w PricewaterhouseCoopers.

Założycielka Kancelarii Biegłego Rewidenta Magnet. Jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych i Rewidentów (ACCA). Przez siedem lat pełniła funkcję członka zarządu w polskich oddziałach korporacji międzynarodowych oraz przewodniczyła związkowi dostawców usług płatniczych PONIP.

Współpracuje z Akademią PricewaterhouseCoopers i z Bankiem Światowym. Pracowała przy projektach zmian do ustawy o rachunkowości dla Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów.

Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów oraz szkolenia dla pracowników Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej. Świadczy usługi przeglądu i badania sprawozdań finansowych, badania planów przekształcenia, podziału i połączenia oraz doradztwo i wycena przedsiębiorstw.

 
KONTAKT
error: Content is protected !!