Zwolnienia i ulgi podatkowe

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) /
Polska Strefa Inwestycji (PSI)

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Audyt podatkowy w aspekcie prawidłowości wyodrębnienia przychodów i kosztów działalności strefowej
 • Analiza organizacji, identyfikacja źródeł przychodów, alokacja kosztów
 • Identyfikacja transakcji pomiędzy działalnością zwolnioną i opodatkowaną – dokumentacja podatkowa
 • Wniosek ORD-IN dotyczący przychodów i kosztów działalności strefowej
 • Wsparcie w opracowaniu wyodrębnionej ewidencji do działalności zwolnionej i strefowej

Ulga badawczo-rozwojowa B+R

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Analiza możliwości skorzystania z ulgi B+R
 • Wniosek ORD-IN dotyczący identyfikacji preferencyjnie opodatkowanych dochodów
 • Analiza i identyfikacja kosztów kwalifikowanych
 • Wsparcie podatnika w kontaktach z organami podatkowymi w zakresie stosowanej ulgi B+R

Ulga IP BOX

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Identyfikacji kwalifikowanego IP (prawa własności intelektualnej)
 • Analiza możliwości skorzystania z ulgi IP-BOX
 • Wniosek ORD-IN dotyczący identyfikacji preferencyjnie opodatkowanych dochodów
 • Analiza dochodów i kosztów kwalifikowanych
 • Wsparcie podatnika w kontaktach z organami podatkowymi w zakresie stosowanej ulgi IP BOX
 • Raportowanie MDR w zakresie własności intelektualnej

CIT "estoński"

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Analiza możliwości zastosowania estońskiego „CIT”
 • Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego
 • Identyfikacja obowiązków
 • Wsparcie we wdrożeniu

Ulga
to prawo
podatnika
- jak z niego
skorzystać?

 • Zidentyfikuj swoje prawa, przeanalizuj możliwości
 • Planowanie podatkowe zmniejsza ryzyko podatkowe
 • Wykorzystaj narzędzia do zabezpieczenia ryzyka zanegowania ulgi przez organ podatkowy
Kontakt
 • Monitoruj możliwość dalszego korzystania z ulgi
 • W razie wątpliwości wnioskuj o wdanie interpretacji indywidualnej
 • Korzystaj ze wsparcia profesjonalnego doradcy w kontaktach z organem podatkowym
Kontakt
Kontakt