Podatek VAT

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • VAT w handlu międzynarodowym, transakcje łańcuchowe
 • VAT w usługach, miejsce świadczenia
 • Puste faktury, należyta staranność, dobra wiara
 • Standardy należytej staranności, przygotowanie scenariuszy postępowania
 • Rejestracja podmiotów zagranicznych do VAT w Polsce
 • Zbycie nieruchomości, pierwsze zasiedlenie
 • Nabycie nieruchomości - analiza prawa do odliczenia VAT
 • Sprzedaż wysyłkowa, limity
 • Usługi kompleksowe
 • Zwolnienie z podatku VAT i podstawa opodatkowania
 • Analiza obowiązków i raportowanie schematów podatkowych (MDR)
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

Podatek akcyzowy

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Składy podatkowe i zezwolenia akcyzowe
 • Energia cieplna
 • Energia elektryczna
 • Wyroby tytoniowe
 • Wyroby gazowe
 • Napoje alkoholowe
 • Analiza obowiązków i raportowanie schematów podatkowych (MDR)
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

Jak uniknąć
karuzeli podatkowej?

 • Długotrwała kontrola KAS
 • Brak zwrotu podatku VAT
 • Kwestionowanie przez KAS prawa do odliczenia podatku VAT
 • Konsekwencje karne i karne skarbowe
Kontakt
 • Sprawdź dokumenty rejestrowe
 • Sprawdź z kim się kontaktujesz
 • Sprawdź czy kontrahent prowadzi rzeczywistą działalność
 • Sprawdź czy jest czynnym podatnikiem VAT
 • Zawrzyj umowę
Kontakt
Kontakt