Tax compliance


Tax compliance, to zestaw wewnętrznych unormowań w organizacji (regulaminów, wytycznych) dotyczących zarządzania zgodnością postępowania całej organizacji z prawem podatkowym. Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne oraz jakość zmian zmuszają firmy nowego podejścia do zarządzania ryzykiem podatkowym. Wprowadzenie standardów działania w obszarze prawa podatkowego to niezbędne narzędzie ograniczenia ryzyka podatkowego firmy oraz osób pracujących.

Standardy należytej staranności.

Ograniczenie odpowiedzialności podatkowej firmy, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

Ograniczenie odpowiedzialności osobistej osób zarządzających, właścicieli, członków zarządu.

Ograniczenie odpowiedzialności głównych księgowych.

Ograniczenie odpowiedzialności pracowników.

Formularz kontaktowy


    Pełna treść zgody na przetwarzanie danych osobowych
    Uchman i Partnerzy sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34/ lok 441, 00-515 Warszawa ("Spółka"), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu: odpowiedzi na zadane pytanie, ustosunkowanie się do przekazanej informacji lub przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.