Sukcesja i reorganizacja biznesu

Sukcesja firm rodzinnych

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Planowanie i przeprowadzenie sukcesji w firmach rodzinnych
 • Planowanie optymalnych struktur biznesowych i majątkowych
 • Zachowanie ciągłości działania firmy i jej zarządu
 • Umowy powiernicze
 • Spadki i testamenty
 • Dziedziczenie przedsiębiorstwa
 • Analiza obowiązków i raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Reorganizacja biznesu

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Przekształcenie, połączenie i podział spółek
 • Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Wniesienie (aport) przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP
 • Umowy spółek, umowy z członkami zarządu
 • Analiza obowiązków i raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Restrukturyzacja
podatkowa

 • Przeniesienie istotnych aktywów
 • Przeniesienie istotnych funkcji
 • Przeniesienie ryzyka
Kontakt
 • Dokumentacja do cen transferowych
 • Uzasadnienie biznesowe
 • Rynkowość transferu
 • Planowanie podatkowe
Kontakt
Kontakt