Strategia podatkowa

Strategia podatkowa

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • wspiera proces zarządzania ryzykiem podatkowym
 • zespół informacji o planowanych i wdrażanych zasadach, jakimi kieruje się podatnik w zakresie realizacji obowiązków podatkowych
 • informacje o procesach podatkowych zachodzących w jednostce
 • katalog formuł decyzyjnych, obejmujących cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych
 • wskazuje wizję i misję podatkową oraz cele podatkowe, uwzględniając jednocześnie ich wpływ na realizację celów biznesowych podmiotu
 • tworzenie strategii angażuje kierownictwo firmy także z działów niepodatkowych
 • dopasowana do wielkości i struktury przedsiębiorstwa oraz branży w jakiej działa
 • wymaga regularnej aktualizacji, dostosowania do zmian zachodzących w otoczeniu i wewnątrz organizacji

Co obejmuje proces przygotowania strategii

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • analiza procesów i procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
 • identyfikacja dobrowolnych form współpracy z KAS
 • analiza realizacji obowiązków podatkowych na terytorium RP
 • analiza schematów podatkowych MDR
 • identyfikacja transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej

Kogo dotyczy obowiązek informowania o realizowanej strategii podatkowej

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Podatkowe Grupy Kapitałowe
 • podatnicy, u których wartość przychodu uzyskana w roku poprzedzającym rok podatkowy, za który sporządzana jest informacja, przekroczyła równowartość 50 mln EUR

Obowiązek raportowania strategii podatkowej i co dalej?

 • zidentyfikuj obszary ryzyka podatkowego
 • przeanalizuj sposoby postępowania
 • opracuj strategię podatkową dla firmy
 • sporządź sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej
Kontakt
 • sporządź Informację o realizowanej strategii podatkowej
 • termin: do końca 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego
 • opublikuj informację na stronie internetowej firmy lub podmiotu powiązanego
 • przekaż do urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej
Kontakt
Kontakt