Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Działalność w specjalnej strefie ekonomicznej SSE
 • Podatkowa grupa kapitałowa PGK
 • Finansowanie biznesu, casch pooling, netting, pożyczki
 • Niedostateczna (cienka) kapitalizacja, limit kosztów finansowania i rynkowa zdolność kredytowa
 • Zyski kapitałowe nowe źródło przychodów
 • Aporty i zbycie majątku
 • Inwestycje, B+R
 • Potrącalność kosztów, działalność produkcyjna, budowlana, projektowa
 • Analiza obowiązków i raportowanie schematów podatkowych (MDR)
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

Podatki osobiste

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Dochody z pracy za granicą
 • Dochody z nieruchomości i praw majątkowych
 • Opodatkowanie sprzedaży Bitcoin i innych kryptowalut
 • Kontrakty menadżerskie
 • Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe, projektowanie optymalnych podatkowo systemów wynagrodzeń
 • Analiza obowiązków i raportowanie schematów podatkowych (MDR)
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej

Nowy CIT,
czy jesteś gotowy?

 • Treść ekonomiczna, uzasadnienie biznesowe transakcji
 • Szacowanie podstawy opodatkowania
 • Klauzula obejścia prawa podatkowego
 • Rynkowa zdolność do ponoszenia ryzyka
 • Agresywna optymalizacja podatkowa
Kontakt
 • Zweryfikuj umowy i transakcje gospodarcze
 • Zweryfikuj spółki, które posiadasz w grupie
 • Zrób analizę rynkowości
 • Zweryfikuj posiadaną dokumentację podatkową do cen transferowych
 • Świadomie zarządzaj ryzykiem podatkowym
Kontakt
Kontakt