Planowanie podatkowe


Nawet najlepiej przemyślany projekt biznesowy może skończyć się niepowodzeniem jeśli nie zaprojektujemy go właściwie na gruncie prawa podatkowego. Stąd jedynie kompleksowe prawne i podatkowe podejście może zapewnić sukces biznesowym przedsięwzięciom. Właściwe zabezpieczenie interesów podatnika-przedsiębiorcy wymaga zapewnienia profesjonalnej pomocy już na etapie planowania podatkowego. Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zakwestionowaniem w przyszłości przez organ istnienia transakcji, jej wartości, a także wysokości osiągniętego dochodu.

 • Audyt podatkowy firmy i przygotowanie scenariuszy postępowania
 • Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN i interpretacji grupowych
 • Klauzula obejścia prawa podatkowego, pozorność zdarzeń gospodarczych
 • Podatkowa charakteryzacja transakcji
 • Sztuczność transakcji, treść ekonomiczna, uzasadnienie biznesowe transakcji
 • Standardy należytej staranności, przygotowanie scenariuszy postępowania
 • Analiza branży do celów podatkowych podatnika
 • Analiza łańcucha wartości do celów podatkowych
 • Analiza funkcjonalna
 • Struktura organizacyjna i struktura zarządzania podatnika
 • Strategia gospodarcza w ocenie podatkowej podatnika

Formularz kontaktowy


Pełna treść zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uchman i Partnerzy sp. zo.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin ("Spółka"), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu: odpowiedzi na zadane pytanie, ustosunkowanie się do przekazanej informacji lub przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.