Planowanie podatkowe

Na czym polega planowanie podatkowe?

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Kompleksowa analiza podatkowa projektu biznesowego
 • Identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego
 • Zabezpieczenie ryzyk podatnika przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi

Działania w ramach planowania podatkowego

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Audyt podatkowy firmy i przygotowanie scenariuszy postępowania
 • Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN i interpretacji grupowych
 • Analiza przesłanek wystąpienia klauzuli obejścia prawa podatkowego, pozorności zdarzeń gospodarczych
 • Podatkowa charakteryzacja transakcji
 • Uzasadnienie biznesowe transakcji, treść ekonomiczna i sztuczność transakcji
 • Standardy należytej staranności, przygotowanie scenariuszy postępowania
 • Analiza branży do celów podatkowych podatnika
 • Analiza łańcucha wartości do celów podatkowych
 • Analiza funkcjonalna

Kluczem do sukcesu
jest dobre planowanie

 • klauzula obejścia prawa podatkowego, pozorność zdarzeń gospodarczych
 • recharakteryzacja transakcji
 • sztuczność transakcji
 • treść ekonomiczna transakcji i uzasadnienie biznesowe transakcji
Kontakt
 • analiza funkcjonalna
 • audyt podatkowy
 • uzasadnienie biznesowe transakcji
 • wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN
Kontakt
Kontakt