Oddział zagranicznej firmy

 

Identyfikacja oddziału/zakładu do celów podatkowych

Dla podmiotów zagranicznych, które:
 • chcą rozpocząć biznes na terytorium Polski
 • planują otworzyć oddział/zakład zagranicznej firmy
 • prowadzą działalność na terytorium Polski i nie wiedzą, w którym kraju powinni opodatkować swoje dochody
Kontakt
 • na rezydencję podatkową
 • na powiązania między podmiotem zagranicznym a krajowym
 • na prawo kraju rejestracji danej spółki zagranicznej (możliwość rejestracji oddziału przez polskich przedsiębiorców)
 • na obszar przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego i krajowego
 • na Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)
Kontakt
 • ustalenie rezydencji podatkowej
 • analiza możliwości utworzenia oddziału/zakładu podatkowego na terytorium Polski
 • analiza spełnienia definicji zakładu podatkowego w świetle prawa podatkowego
 • identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego
 • zabezpieczenie ryzyk podatnika przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi
 • analiza możliwości skorzystania z ulg
 • kompleksowa analiza podatkowa projektu biznesowego
Kontakt
 

Opodatkowanie dochodów zakładu podatkowego na terytorium Polski

Dla podmiotów zagranicznych, które:
 • planują otworzyć/otworzyli oddział/zakład zagranicznej firmy na terytorium Polski
 • chcą/prowadzą działalność na terytorium Polski poprzez zakład podatkowy
 • chcą dowiedzieć się, jak powinni opodatkować dochody osiągane na terytorium Polski
Kontakt
 • na analizę istnienia zakładu podatkowego
 • na Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)
 • na ceny transferowe w quasi transakcjach wewnętrznych
 • na rozliczenie wewnątrzzakładowe i quasi transakcje wewnętrzne
Kontakt
 • opinia prawno-podatkowa dotycząca opodatkowanie dochodów zakładu podatkowego na terytorium Polski
 • opinia dotycząca alokacji i podziału kosztów wspólnych
 • opinia dotycząca przypisania przychodów do odpowiedniego źródła
 • sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN
Kontakt
 

Podatek VAT w tansakcjach oddziału zagranicznej firmy

Dla podmiotów zagranicznych, które:
 • chcą/prowadzą działalność na terytorium Polski
 • chcą dowiedzieć się, jak powinni rozliczać podatek VAT w transakcjach oddziału położonego w Polsce
 • chcą dowiedzieć się, jak powinni opodatkować transakcje wewnętrzne z oddziałem położonym w Polsce
Kontakt
 • na weryfikację transakcji sprzedaży
 • na powiązania między podmiotem zagranicznym a krajowym w transakcjach wewnętrznych
 • na przemieszczenia towarów własnych
 • na prawo do odliczenia podatku naliczonego
Kontakt
 • opinia prawno-podatkowa dotycząca rozliczenia podatku VAT w transakcjach oddziału zagranicznej firmy
 • analiza prawidłowości prowadzonych rozliczeń
 • identyfikacja quasi transakcji wewnątrzzakładowych
 • identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego
 • zabezpieczenie ryzyk podatnika przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi
 • sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN
Kontakt
 
Kontakt