Międzynarodowe prawo podatkowe

Międzynarodowe prawo podatkowe

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Międzynarodowe planowanie podatkowe
 • Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą
 • Rozliczenie dochodów z zagranicy w Polsce
 • Rozliczenie zakładu podatkowego
 • Podatek u źródła
 • Zagraniczna spółka kontrolowana CFC
 • Rezydencja podatkowa i miejsce opodatkowania
 • Opodatkowanie zysków kapitałowych, dywidend i opłat licencyjnych
 • Pożyczki zagraniczne i opodatkowanie odsetek
 • Opodatkowanie sprzedaży majątku za granicą
 • Raje podatkowe
 • Struktury uznane za agresywną optymalizację podatkową
 • Konwencja MLI, Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania UPO
 • Konwencja modelowa OECD, BEPS
 • Analiza obowiązków i raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Firma za granicą

 • Agresywna optymalizacja podatkowa
 • Treść ekonomiczna biznesu
 • Zmiany międzynarodowego prawa podatkowego
 • Erozja podstawy opodatkowania
Kontakt
 • Analiza ryzyka podatkowego
 • Rewizja posiadanych struktur zagranicznych
 • Rewizja posiadanych umów z podmiotami zagranicznymi
 • Planowanie podatkowe
Kontakt
Kontakt