Postępowania podatkowe

Kontrola podatkowa i postępowanie sądowo-administracyjne

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Kontrola podatkowa
 • Kontrola celno-skarbowa
 • Czynności sprawdzające
 • Zastrzeżenia do protokołu kontroli
 • Aktywne uczestnictwo we wszystkich czynnościach podczas kontroli, wnioski dowodowe, pisma, wyjaśnienia, uczestnictwo w czynnościach procesowych
 • Odwołania od decyzji organów skarbowych KAS
 • Przygotowanie skargi do WSA
 • Przygotowanie skargi do NSA

Pozostałe postępowania i czynności organów skarbowych

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Wezwania organów skarbowych w różnych sprawach
 • Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego STIR
 • Jednolity plik kontrolny JPK
 • Postępowania w zakresie przeciwdziałania unikania opodatkowania
 • Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 • Przedawnienie zobowiązania podatkowego
 • Deklaracje i informacje podatkowe
 • Odpowiedzialność podatkowa następców prawnych
 • Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
 • Odpowiedzialność podatkowa członków zarządów
 • Odpowiedzialność podatkowa małżonków
 • Odpowiedzialność osób prawnych
 • Odpowiedzialność podatkowa podmiotów zbiorowych
 • Postępowania egzekucyjne
 • Wymiana informacji podatkowej
 • Ewidencja i rejestracja podatników, wykreślenie podatnika

Zanim przyjdzie kontrola, zabezpieczenie ryzyka podatkowego

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Audyt podatkowy firmy i przygotowanie scenariuszy postępowania
 • Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN i wnioski wspólne
 • Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych
 • Opinie zabezpieczające
 • Analiza zdarzeń gospodarczych pod kątem możliwości zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego, pozorności zdarzeń gospodarczych
 • Podatkowa charakteryzacja transakcji
 • Sztuczność transakcji, treść ekonomiczna, uzasadnienie biznesowe transakcji
 • Standardy należytej staranności, przygotowanie scenariuszy postępowania
 • Analiza obowiązków i raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Postępowanie karne skarbowe

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Pomoc prawna w postępowaniach karnych skarbowych o wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Kontrola podatkowa
Twojej firmy
nie musi skończyć się źle

 • Zdiagnozuj ryzyka podatkowe w Twojej firmie, wprowadź działania naprawcze
 • Świadomie zarządzaj ryzykiem podatkowym planowanych dzialań
 • Złóż wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych
 • Opracuj dobrą dokumentację podatkową do cen transferowych jeśli masz taki obowiązek
 • Korzystaj z profesjonalnej pomocy doradcy podatkowego
Kontakt
 • Skorzystaj z profesjonalnej pomocy doradcy podatkowego, podejmując samodzielnie działania podczas kontroli możesz sobie zaszkodzić lub nawet przekreślić swoje szanse w postępowaniu
 • Szczegółowo przeanalizuj swoją sytuację prawnopodatkową
 • Opracuj strategię postępowania w zakresie ochrony Twoich interesów prawnych
 • Aktywnie uczestnicz w postępowaniu, to Twoje prawo
Kontakt
Kontakt