Postępowania podatkowe

Kontrola podatkowa i postępowanie sądowo-administracyjne

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Kontrola podatkowa
 • Kontrola celno-skarbowa
 • Czynności sprawdzające
 • Zastrzeżenia do protokołu kontroli
 • Aktywne uczestnictwo we wszystkich czynnościach podczas kontroli, wnioski dowodowe, pisma, wyjaśnienia, uczestnictwo w czynnościach procesowych
 • Odwołania od decyzji organów skarbowych KAS
 • Przygotowanie skargi do WSA
 • Przygotowanie skargi do NSA

Pozostałe postępowania

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • ORD-IN: Postępowanie w sprawie wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego
 • ORD-WS: Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej w ramach wniosku wspólnego
 • WIS: Postępowanie w sprawie wydania Wiążącej Informacji Stawkowej
 • Postępowanie w sprawie wydania opinii zabezpieczającej
 • MAP - Mutual Agreement Procedure (Procedura wzajemnego porozumiewania się)
 • APA - Advance Pricing Arrangements (Uprzednie porozumienia cenowe)

Zanim przyjdzie kontrola, zabezpieczenie ryzyka podatkowego

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Audyt podatkowy firmy i przygotowanie scenariuszy postępowania
 • Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN i wnioski wspólne
 • Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych
 • Opinie zabezpieczające
 • Analiza zdarzeń gospodarczych pod kątem możliwości zastosowania klauzuli obejścia prawa podatkowego, pozorności zdarzeń gospodarczych
 • Podatkowa charakteryzacja transakcji
 • Sztuczność transakcji, treść ekonomiczna, uzasadnienie biznesowe transakcji
 • Standardy należytej staranności, przygotowanie scenariuszy postępowania
 • Analiza obowiązków i raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Postępowanie karne skarbowe

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Pomoc prawna w postępowaniach karnych skarbowych o wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Kontrola podatkowa
Twojej firmy
nie musi skończyć się źle

 • Zdiagnozuj ryzyka podatkowe w Twojej firmie, wprowadź działania naprawcze
 • Świadomie zarządzaj ryzykiem podatkowym planowanych dzialań
 • Złóż wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych
 • Opracuj dobrą dokumentację podatkową do cen transferowych jeśli masz taki obowiązek
 • Korzystaj z profesjonalnej pomocy doradcy podatkowego
Kontakt
 • Skorzystaj z profesjonalnej pomocy doradcy podatkowego, podejmując samodzielnie działania podczas kontroli możesz sobie zaszkodzić lub nawet przekreślić swoje szanse w postępowaniu
 • Szczegółowo przeanalizuj swoją sytuację prawnopodatkową
 • Opracuj strategię postępowania w zakresie ochrony Twoich interesów prawnych
 • Aktywnie uczestnicz w postępowaniu, to Twoje prawo
Kontakt
Kontakt