Ceny transferowe

Dokumentacja podatkowa

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Lokalna dokumentacja cen transferowych wraz z analizą porównawczą / analizą zgodności (Local file)
 • Grupowa dokumentacja cen transferowych (Master file)
 • TP-R, ORD-U
 • CbyC reporting
 • APA - uprzednie porozumienie cenowe

Zarządzanie ryzykiem podatkowym podmiotów powiązanych

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Polityka cen transferowych
 • Identyfikacja i charakteryzacja transakcji do celów podatkowych
 • Metody szacowania cen transferowych
 • Usługi o małej wartości dodanej i koszty udziałowca
 • Spółki osobowe i wspólne przedsięwzięcia
 • Reorganizacja i inne zdarzenia
 • Podatkowa grupa kapitałowa
 • Analiza obowiązków i raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Podatkowa analiza biznesu podmiotów powiązanych

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Analiza branży do celów podatkowych
 • Analiza łańcucha wartości
 • Analiza funkcjonalna
 • Struktura organizacyjna i struktura zarządzania
 • Strategia gospodarcza w ocenie podatkowej

Czy można sporządzić dobrą dokumentację podatkową?

 • Ma budować Twoją pozycję w postępowaniu podatkowym
 • Ma uchronić Cię przed sankcyjnym podatkiem dochodowym
 • Ma uchronić Cię przed szacowaniem podstawy opodatkowania
 • Ma uchronić zarząd przed odpowiedzialnością osobistą
 • Będzie dowodem w postępowaniu podatkowym
Kontakt
 • Dokumentacja musi być rzetelna
 • Dokumentacja musi być poprawna formalnie
 • Dokumentacja musi być poprawna merytorycznie i metodologicznie
 • Dokumentacja musi być poprawna prawnie i podatkowo
Kontakt
Kontakt