Audyt podatkowy, due diligence

Audyt podatkowy, due diligence


Ryzyko podatkowe w aktualnej rzeczywistości staje się jednym z głównych obszarów ryzyka funkcjonowania firmy. Zmiany prawa oraz ich jakość powodują problemy w firmach z dostosowaniem się do nowych wyzwań. Wiele firm będzie musiało przedefiniować swój model biznesowy bądź wprowadzić nowe mechanizmy kontroli i zasad funkcjonowania. Zarządzanie ryzykiem podatkowym jest możliwe tylko jeśli jest ono zidentyfikowane.
Audyt ryzyka podatkowego wynikającego ze struktury podmiotów, podmioty powiązane, zakład zagraniczny, SSE, umowy spółek osobowych, CFC, klauzula obejścia prawa podatkowego, test istotności, puste i sztuczne podmioty, restrukturyzacja.
Audyt dokumentacji cen transferowych, identyfikacja i charakteryzacja transakcji, powiązań, obowiązków dokumentacyjnych, umowy pomiędzy podmiotami powiązanymi, prawidłowość sporządzenia dokumentacji, usługi o niskiej wartości.
Podatek dochodowy, koszty uzyskania, usługi niematerialne, finansowanie dłużne, potrącalność kosztów, klauzula obejścia prawa, pozorność, sztuczność, inne.
Podatek VAT, prawo do odliczenia, standardy należytej staranności, ryzyko wplątania w karuzelę podatkową, inne.
Audyt prawny, bieżąca analiza działalności firmy, audyt na potrzeby przekształcenia, sukcesji, wejścia inwestora, inne.

Formularz kontaktowy


Pełna treść zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uchman i Partnerzy sp. zo.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin ("Spółka"), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu: odpowiedzi na zadane pytanie, ustosunkowanie się do przekazanej informacji lub przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.