Raport
Due Diligence

Dla podmiotów:
 • które są zainteresowane kupnem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i chcą sprawdzić czy oferta jest korzystna
 • które mają zostać przejęte przez inną firmę w celu zdobycia zaufania potencjalnego kontrahenta
 • które podlegają postępowaniu restrukturyzacyjnemu
 • chcą poznać obiektywną ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa
 • zamierzają przeprowadzić badanie przedinwestycyjne przed połączeniem spółek kapitałowych, przed sprzedażą akcji lub udziałów lub przed wprowadzeniem firmy do obrotu publicznego
Kontakt
 • efektywne narzędzie do zarządzania głównymi obszarami ryzyka podatkowego w firmie
 • krótki czas przygotowania raportu
 • pomaga w podjęciu decyzji
 • pomaga w przygotowaniu taktyki negocjacyjnej z kontrahentem
 • pozwala przygotować harmonogram operacji
 • stanowi wskazówkę przy zawarciu transakcji i ogranicza jej ryzyko
 • swobodny wybór czasu na przeprowadzenie badania
 • niewielkie zaangażowanie księgowości i zarządu w przygotowanie danych do raportu due diligence
 • stanowi narzędzie do diagnozy i skupia działania na najbardziej istotnych aspektach transakcji
Kontakt
 • raport opracowany na podstawie ankiet diagnostycznych
 • przygotowanie obiektywnej oceny sytuacji podmiotu gospodarczego
 • due diligence bez wizyty audytorów w firmie
 • bieżące wsparcie podatkowe
 • wskazanie istniejących lub potencjalnych ryzyk związanych z transakcją
 • wdrożenie działań naprawczych
Kontakt
 

Audyt

Dla podmiotów, które:
 • planują zmiany organizacyjne lub reorganizację biznesu
 • chcą dokonać zakupu/sprzedaży podmiotu lub udziałów
 • funkcjonują w grupie podmiotów powiązanych
 • są częstymi uczestnikami kontroli podatkowych
 • w swoich działach finansowych lub księgowych dokonują zmian osobowych
 • potrzebują bieżącej analizy kondycji firmy w aspekcie podatkowym
Kontakt
 • narzędzie do wskazania nieprawidłowości w działaniu podmiotu gospodarczego
 • weryfikacja błędów pozwala na uniknięcie odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej
 • zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego firmy
 • umożliwia optymalizację kosztów oraz odpowiednie zarządzanie ryzykiem
 • możliwość podjęcia działań prewencyjnych
Kontakt
 • identyfikacja głównych obszarów ryzyka podatkowego
 • wskazanie obszarów działalności firmy, które powinny być poddane pogłębionej analizie
 • przedstawienie rekomendacji dotyczących koniecznych działań naprawczych
 • wskazanie działania służącego ograniczeniu ryzyka podatkowego
 • analiza podatkowa poprawności rozliczeń
 • weryfikacja procedur dotyczących cen transferowych oraz podatku u źródła
 • przygotowanie dokumentacji podatkowej
 • wnioski o interpretacje (ORD-IN)
 • pogłębiona analiza wytypowanych obszarów
 • planowanie podatkowe
Kontakt
 

Mini audyt

Dla podmiotów, które chcą:
 • poznać ogólny obraz firmy i jej kondycję podatkową
 • sprawdzić poprawność rozliczeń podatkowych
Kontakt
 • krótki i skondensowany ogólny raport
 • wskazuje ogólne nieprawidłowości w rozliczeniach
 • niewymagający analizy dokumentów firmy
 • przeprowadzony na podstawie ankiet diagnostycznych
Kontakt
 • przygotowanie skondensowanego raportu przedstawiającego ogólny obraz firmy
 • identyfikacja głównych ryzyk podatkowych
 • propozycja dalszej współpracy dotyczącej kompleksowego audytu podatkowego
 • wdrożenie działań naprawczych
 • pogłębiona analiza wytypowanych obszarów
Kontakt
Kontakt