Ulga za złe długi w PIT i CIT 1.01.2020 r.

3 sierpnia 2019