Solidarna odpowiedzialność odbiorcy dostawy za zapłatę podatku należnego VAT i odsetek za zwłokę.

15 lipca 2021
Kontakt