Restrukturyzacja i reorganizacja biznesu

Planowanie podatkowe

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Planowanie i przeprowadzenie sukcesji w firmach rodzinnych
 • Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Wniesienie (aport) przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZCP
 • Przekształcenia, połączenia i podziały spółek
 • Planowanie optymalnych struktur biznesowych i majątkowych
 • Umowy spółek, zatrudnienie organów spółek, umowy z członkami zarządu
 • Zbycie istotnych aktywów, funkcji, ryzyka, restrukturyzacja podatkowa

Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Audyt podatkowy firmy i przygotowanie scenariuszy postępowania
 • Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN i interpretacji grupowych
 • Klauzula obejścia prawa podatkowego, pozorność zdarzeń gospodarczych
 • Podatkowa charakteryzacja transakcji
 • Sztuczność transakcji, treść ekonomiczna, uzasadnienie biznesowe transakcji
 • Standardy należytej staranności, przygotowanie scenariuszy postępowania

Podatkowa analiza biznesu podatnika

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Analiza branży do celów podatkowych podatnika
 • Analiza łańcucha wartości do celów podatkowych
 • Analiza funkcjonalna
 • Struktura organizacyjna i struktura zarządzania podatnika
 • Strategia gospodarcza w ocenie podatkowej podatnika

Planowanie podatkowe

Nawet najlepiej przemyślany projekt biznesowy może skończyć się niepowodzeniem jeśli nie zaprojektujemy go właściwie na gruncie prawa podatkowego. Stąd jedynie kompleksowe prawne i podatkowe podejście może zapewnić sukces biznesowym przedsięwzięciom. Właściwe zabezpieczenie interesów podatnika-przedsiębiorcy wymaga zapewnienia profesjonalnej pomocy już na etapie planowania podatkowego. Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zakwestionowaniem w przyszłości przez organ istnienia transakcji, jej wartości, a także wysokości osiągniętego dochodu. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów zapewniamy kompleksowy portfel usług z zakresu planowania podatkowego, w których mamy ponad 20-letnią praktykę.