Rebranding w spółkach osobowych – wycofanie znaku towarowego jako forma agresywnej optymalizacji podatkowej