Postępowania podatkowe

Strategia prowadzenia postępowania

Pokaż szczegóły zagadnienia
  • Zapoznanie się z aktami sprawy
  • Analiza szans procesowych
  • Strategia postępowania

Kontrola podatkowa

Pokaż szczegóły zagadnienia
  • Aktywne uczestnictwo w kontroli podatkowej
  • Zastrzeżenia do protokołu
  • Decyzje zabezpieczające
  • Odwołanie od decyzji organu pierwszej instancji
  • Zastępstwo procesowe

Skarga do WSA i NSA

Pokaż szczegóły zagadnienia
  • Przygotowanie skargi do WSA
  • Przygotowanie skargi do NSA

Postępowania podatkowe

Ochrona praw podatnika w obliczu kontroli i postępowań prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, związanych głównie z uszczelnieniem systemu podatkowego, nabiera obecnie szczególnego znaczenia. Nasi Klienci mogą być pewni, że świadczona przez nas pomoc prawna pozwoli wykorzystać wszystkie legalnie dostępne środki, prowadzące do zminimalizowania skutków niekorzystnej decyzji organów podatkowych. Działania podejmowane przez nas w trakcie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego mają na celu przede wszystkim dobro Klienta, z uwzględnieniem zasad etyki doradcy podatkowego. Specjalizujemy się w postępowaniach dotyczących cen transferowych, podmiotów nieświadomie uczestniczących w karuzelach podatkowych, postępowaniach dotyczących wszystkich obszarów podatku dochodowego i VAT.