Porady online


Uchman i Partnerzy sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego oferuje możliwość uzyskania porady lub opinii prawnopodatkowej przez Internet. Opinie i porady przez internet będą realizowane wyłącznie w relacji B2B (na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego).

Pytania z opisem stanu faktycznego prosimy przesyłać na mail: kontakt@uchman.pl

Po otrzymaniu pytania prześlemy klientowi propozycję wynagrodzenia za usługę, wraz z terminem jej realizacji licząc od dnia zapłaty ustalonego wynagrodzenia. Odpowiedzi udzielamy na wskazany przez klienta adres e-mail. Jeśli klient nie postanowi inaczej to na ten sam adres poczty elektronicznej wysyłamy fakturę za usługę.

Formularz kontaktowy


Dodaj załącznik (max 1,5Mb):