Planowanie podatkowe

Opracowanie strategii podatkowych

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Restrukturyzacja i sukcesja biznesu
 • Ekspansja zagraniczna
 • Nabycie przedsiębiorstwa
 • Finansowanie biznesu
 • Planowanie nowego przedsięwzięcia

Zabezpieczenie ryzyka podatkowego

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Klauzula obejścia prawa podatkowego, pozorność transakcji
 • Podatkowa charakteryzacja transakcji/podmiotu
 • Puste faktury/podmioty/sztuczne konstrukcje podatkowe
 • Zdolność do ponoszenia ryzyka
 • Wnioski o interpretacje indywidualne
 • Uprzednie porozumienia cenowe

Podatkowa analiza biznesu podatnika

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Analiza branży do celów podatkowych podatnika
 • Analiza łańcucha wartości do celów podatkowych
 • Analiza funkcjonalna
 • Struktura organizacyjna i struktura zarządzania podatnika
 • Strategia gospodarcza w ocenie podatkowej podatnika

Planowanie podatkowe

Nawet najlepiej przemyślany projekt biznesowy może skończyć się niepowodzeniem jeśli nie zaprojektujemy go właściwie na gruncie prawa podatkowego. Stąd jedynie kompleksowe prawne i podatkowe podejście może zapewnić sukces biznesowym przedsięwzięciom. Właściwe zabezpieczenie interesów podatnika-przedsiębiorcy wymaga zapewnienia profesjonalnej pomocy już na etapie planowania podatkowego. Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zakwestionowaniem w przyszłości przez organ istnienia transakcji, jej wartości, a także wysokości osiągniętego dochodu. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów zapewniamy kompleksowy portfel usług z zakresu planowania podatkowego, w których mamy ponad 20-letnią praktykę.