Organy skarbowe kwestionują zeznania podatkowe niektórych twórców za 5 lat wstecz