O Kancelarii

Stawiamy na specjalizację


Kim jesteśmy?

Uchman i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego jest jedną z wiodących kancelarii prawnych, specjalizujących się w prawie podatkowym.

Oferta B2B

Oferta kancelarii Uchman i Partnerzy skierowana jest do firm i dopasowana do potrzeb klienta biznesowego. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego w obszarze prawa krajowego, podatkowego prawa międzynarodowego, podmiotów powiązanych, postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Zapewniamy pełne wsparcie doradcze w bieżącej działalności firmy i w sytuacji problemów z administracją skarbową.


Dzięki naszej specjalizacji opracowaliśmy unikalną ofertę usług doradztwa podatkowego odpowiadającą na rosnące potrzeby firm w tym zakresie, dostosowaną do systemowych zmian prawa podatkowego i zarządzania rosnącym ryzykiem podatkowym.


Nasze wartości

Kluczową wartością dla nas jest bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów. Stawiamy na świadome zarządzanie ryzykiem podatkowym oparte na wiedzy. Pracujemy w sposób transparentny. Przykładamy dużą wagę do prezentowania naszych usług w sposób możliwie najprostszy, czytelny dla osób, które nie zajmują się podatkami. Budujemy partnerskie relacje z naszymi klientami oparte na odpowiedzialności i wiarygodności.

Specjalizacja w obszarze prawa podatkowego

Prawo podatkowe jest najbardziej skomplikowaną dziedziną prawa. Wymaga interdyscyplinarnego podejścia, opartego na wiedzy prawnej i ekonomicznej. Specjalizacja daje nam możliwość ciągłego pogłębiania kompetencji zawodowych. Dzięki niej możemy poszczycić się unikalnym doświadczeniem w prowadzeniu spraw podatkowych. W obszarze doradztwa podatkowego jesteśmy alternatywą dla korporacyjnych firm doradczych. Tylko wyspecjalizowana w prawie podatkowym kancelaria ma możliwość działania na najwyższym poziomie merytorycznym.


Dane spółki

Podmiot uprawniony do wykonywania czynności doradztwa podatkowego:
Uchman i Partnerzy sp. z o. o. Spółka Doradztwa Podatkowego

Podmiot wpisany do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 485.

Dane rejestrowe spółki:
Uchman i Partnerzy Sp. z o.o., ul. Żurawia 32/34/lok. 441, 00-515 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000487658, NIP 946 264 64, kapitał zakładowy 500 000 zł.

Ekspercka wiedza i wyspecjalizowany zespół

uchman finanse ikona

Doradcy podatkowi

Kluczowymi członkami naszego zespołu są doradcy podatkowi posiadający ekspercką wiedzę z prawa podatkowego, będący doświadczonymi praktykami. W zespole znajdują się specjaliści z poszczególnych obszarów prawa podatkowego, w tym prawa podatkowego międzynarodowego, reprezentujący podatników w postępowaniach podatkowych i postępowaniach sądowo-administracyjnych, specjaliści z zakresu cen transferowych, reorganizacji przedsiębiorstw.

uchman audyty ikona

Radcowie prawni

Nasz zespół stanowią również radcowie prawni, zapewniający kompleksowe wsparcie prawne dla klientów i realizowanych projektów podatkowych. Zajmują się oni kompleksową obsługą korporacyjną spółek, obsługą i negocjacjami umów, obsługą procesów reorganizacyjnych. Ponadto wsparcie, jakie zapewniają pozwala nam realizować usługi osadzone w różnych dziedzinach prawa, szczególnie prawa gospodarczego.

uchman doradztwo ikona

Analitycy ekonomiczni

Uzupełnieniem zespołu są analitycy zajmujący się analizą warunków rynkowych transakcji i benchmarkiem na potrzeby cen transferowych. Ponadto zespół ekonomiczny prowadzi analizy uzasadnienia biznesowego podejmowanych działań na potrzeby raportowania schematów podatkowych, klauzuli obejścia prawa podatkowego i tzw. małych klauzul antyabuzywnych. Posiadamy też specjalistów od rachunkowości i kalkulacji kosztów. Jako nieliczni możemy poszczycić się wyspecjalizowanym zespołem ekonomicznym prowadzącym analizy do celów podatkowych.

Branże

Automotive
Lotnictwo
Energetyka
Przemysł
Branża IT
HI-TECH
Branża spożywcza
Branża budowlana
Branża chemiczna
 

Obszary naszej praktyki

  • Prawo podatkowe międzynarodowe i akty modelowe
  • Procedury starannego działania, VAT, MDR, WHT, inne
  • Podmioty powiązane i ceny transferowe. Podatkowa grupa kapitałowa
  • Specjalna strefa ekonomiczna, wspieranie nowych inwestycji, B+R, IP BOX

  • Podatek VAT i podatek akcyzowy
  • Reorganizacja biznesu. Sukcesja międzypokoleniowa
  • Podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych
  • Postępowania podatkowe, postępowania sądowo-administracyjne

Nasze usługi

Bieżąca obsługa / Tax compliance

Bieżąca obsługa w obszarze prawa podatkowego ma na celu wsparcie firmy w zarządzaniu zgodnością organizacji z prawem podatkowym. Zorientowana jest na bieżącą ocenę podatkową zdarzeń w firmie oraz ochronę osób przed odpowiedzialnością osobistą. Może być realizowana jako stałe wsparcie lub doraźnie w sytuacji pojawiających się potrzeb. Usługa najczęściej zamawiana przez działy księgowe firmy i dyrektorów finansowych.

Audyt podatkowy/due diligence

Audyt podatkowy ma na celu analizę i diagnozę stanu firmy pod kątem ryzyka podatkowego oraz możliwości wdrożenia działań naprawczych. Może on dotyczyć poszczególnych podatków, okresów, wybranych zdarzeń lub obszarów działania firmy. Powodem przeprowadzenia audytu jest najczęściej sprzedaż lub reorganizacja przedsiębiorstwa, zmiany personalne na kluczowych stanowiskach firmy, ocena pracy. Jest podstawowym narzędziem zarządzania ryzykiem podatkowym.

Planowanie podatkowe

Planowanie podatkowe jest kluczową usługą wspierającą proces podejmowania decyzji dotyczący podejmowania nowych działań biznesowych. Obejmuje przygotowanie podatkowe nowego przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka podatkowego oraz jego zabezpieczenia. Usługa najczęściej wykorzystywana jest przy planowaniu nowych struktur biznesowych krajowych i zagranicznych, reorganizacji firmy, nowych inwestycjach, kluczowych umowach.


Nasz zespół Skontaktuj się z nami
Kontakt