Nota PrawnaInformacje o przedsiębiorcy

Uchman i Partnerzy Sp. z o.o., siedziba: ul. Żurawia 32/34/lok. 441, 00-515 Warszawa. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000487658, Kapitał zakładowy: 500 000 ZŁ, NIP: 946-264-64-16, REGON: 061625557


Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną lub podatkową w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Uchman i Partnerzy sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z nieautoryzowanym użyciem treści tam zawartych. Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, mają charakter informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Ponadto informacje te nie maja charakteru uniwersalnego, co wyklucza ich aktualność lub przydatność w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez wiedzy i zgody Uchman i Partnerzy sp. z o.o.


Prawa autorskie

Uchman i Partnerzy sp. z o.o. jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.