Napisz do nas


  Dodaj załączniki (max 2 Mb każdy):
  Pełna treść zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Uchman i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 32/34/ lok. 441, 00-515 Warszawa ("Spółka"), informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu: odpowiedzi na zadane pytanie, ustosunkowanie się do przekazanej informacji lub przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Spółkę. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

  Uchman i Partnerzy Sp. z o.o., siedziba: ul. Żurawia 32/34/lok. 441, 00-515 Warszawa.
  Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000487658, Kapitał zakładowy: 500 000 ZŁ, NIP: 946-264-64-16, REGON: 061625557

  Kontakt