Polski ład – projekt ustawy

Najważniejsze zmiany w CIT

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Zmiana definicji rezydencji podatkowej spółek
 • Zmiana (zmniejszenie) limitu zakwalifikowania kosztów finansowania dłużnego uzyskanego od podmiotów powiązanych do kosztów podatkowych
 • Koszty finansowania dłużnego uzyskane od podmiotu powiązanego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów
 • Amortyzacji NIE podlegają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • Podatek od „przerzuconych dochodów”
 • Koszty świadczeń, których beneficjentem jest wspólnik lub podmiot powiązany z podatnikiem lub wspólnikiem wyłączone z kosztów podatkowych – ukryta dywidenda
 • Nowe ulgi podatkowe – produkcja próbna, robotyzacja, pierwsza oferta publiczna
 • Zmiany w WHT
 • Zniesienie obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych do zastosowania „estońskiego CIT”
 • Ulgę IP BOX i B+R można stosować łącznie

Ceny transferowe

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego i porozumienia podatkowego
 • Nowe wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji i złożenie informacji TPR
 • Wprowadzenie nowych zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji
 • Zwolnienie z obowiązku sporządzania benchamarku dla wybranych podmiotów i grup transakcji

Inne zmiany

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Grupy VAT
 • Limit transakcji gotówkowych zmniejszony z 15 000 zł na 8 000 zł.
 • Obowiązek wprowadzenia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego dla niektórych grup przedsiębiorców
 • Możliwość opodatkowania nieujawnionych dochodów ryczałtem przejściowym 8% na wniosek podatnika
 • Wzrost obciążeń publicznoprawnych kontrahentów (B2B) – wyższa składka zdrowotna - może skutkować presją renegocjacji umów

Jak przygotować się
na zmiany?

 • Zidentyfikuj, jakie zmiany mogą dotyczyć Twojej firmy
 • Skorzystaj z pomocy profesjonalnych doradców
 • Oszacuj ryzyka i potencjalne możliwośc
Kontakt
 • Pamiętaj, że konsekwencje wprowadzenia zmian podatkowych rozpoznać można będzie dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego.
Kontakt
Kontakt