Nieruchomości

 

Sprzedaż nieruchomości

Dla podmiotów, które sprzedały lub zamierzają sprzedać nieruchomość oraz:
 • nie prowadzą działalności gospodarczej związanej z obrotem nieruchomościami lub
 • nieruchomość stanowiła/stanowi środek trwały w firmie lub
 • nieruchomość była/jest wykorzystywana w firmie lub
 • nieruchomość stanowi zaniechaną inwestycję lub
 • planują nabyć kolejną nieruchomość
 • transakcja sprzedaży jest weryfikowana przez organy podatkowe
Kontakt
 • opodatkowanie sprzedaży nieruchomości podatkiem VAT
 • opodatkowanie sprzedaży nieruchomości podatkiem dochodowym
 • sprzedaż nieruchomości jako przychód z działalności gospodarczej
 • koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości
 • inne konsekwencje podatkowe za tym idące
Kontakt
 • szczegółowa analiza przypadku klienta
 • planowanie podatkowe transakcji
 • identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego
 • zabezpieczenie ryzyka podatkowego przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi
 • kwalifikacja sprzedaży nieruchomości do odpowiedniego źródła przychodu
 • ustalenie obowiązków podatkowych klienta
 • porada prawno-podatkowa dotycząca opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym
 • przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN lub interpretacji wspólnej ORD-WS
 • reprezentacja podatnika przed organami podatkowymi
Kontakt
 

Zakup nieruchomości

 • nie prowadzą działalności gospodarczej związanej z obrotem nieruchomościami lub
 • nieruchomość stanowi/ma stanowić środek trwały w firmie lub
 • nieruchomość była/jest/ma być wykorzystywana w firmie
 • chcą znać skutki podatkowe związane z zakupem nieruchomości
Kontakt
 • zakup nieruchomości a podatek VAT
 • zakup nieruchomości a podatek dochodowy
 • koszty związane z przeniesieniem własności nieruchomości
 • inne konsekwencje podatkowe za tym idące
Kontakt
 • szczegółowa analiza przypadku klienta
 • planowanie podatkowe transakcji
 • identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego
 • zabezpieczenie ryzyka podatkowego przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi
 • kwalifikacja kosztów związanych z przeniesieniem własności nieruchomości
 • ustalenie obowiązków podatkowych klienta
 • porada prawno-podatkowa dotycząca zakupu nieruchomości w kontekście podatku VAT oraz podatku dochodowego
 • przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN lub interpretacji wspólnej ORD-WS
 • reprezentacja podatnika przed organami podatkowymi
Kontakt
 

Wniesienie nieruchomości do spółki

Dla podmiotów, które:
 • wniosły/zamierzają wnieść nieruchomość aportem do działalności gospodarczej lub
 • otrzymały/otrzymają w ramach aportu nieruchomość lub
 • dokonały/planują dokonać sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) lub
 • dokonały/planują dokonać zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
Kontakt
 • opodatkowanie aportu nieruchomości podatkiem VAT
 • opodatkowanie aportu nieruchomości podatkiem dochodowym
 • opodatkowanie aportu nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych
 • zbycie/nabycie ZCP a podatek VAT
 • zbycie/nabycie ZCP a podatek dochodowy
 • zbycie/nabycie ZCP a podatek od czynności cywilnoprawnych
Kontakt
 • szczegółowa analiza przypadku klienta
 • weryfikacja transakcji wniesienia nieruchomości do spółki
 • planowanie podatkowe transakcji
 • identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego
 • zabezpieczenie ryzyka podatkowego przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi
 • ustalenie obowiązków podatkowych klienta
 • porada prawno-podatkowa dotycząca opodatkowania wniesienia nieruchomości do spółki
Kontakt
 

Najem/dzierżawa
nieruchomości

Dla podmiotów, które:
 • są/zamierzają być wynajmującym/wydzierżawiającym nieruchomość
 • są/zamierzają być najemcą/dzierżawcą nieruchomości
 • chcą znać skutki podatkowe związane z najmem/dzierżawą nieruchomości
 • nie prowadzą działalności gospodarczej związanej z najmem/dzierżawą nieruchomościami
Kontakt
 • opodatkowanie najmu/dzierżawy nieruchomości podatkiem VAT
 • opodatkowanie najmu/dzierżawy nieruchomości podatkiem dochodowym
 • możliwość uwzględnienia wydatków związanych z najmem/dzierżawą w kosztach
 • opodatkowanie usług najmu między podmiotami powiązanymi
Kontakt
 • przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji prawnopodatkowej klienta
 • porada prawno-podatkowa dotycząca opodatkowania najmu/dzierżawy nieruchomości
 • opracowanie strategii postępowania w zakresie zabezpieczenia interesów klienta
 • identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego
 • zabezpieczenie ryzyka podatkowego przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi
Kontakt
 
Kontakt