Audyt podatkowy

Raport due diligence

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • efektywne narzędzie do zarządzania głównymi obszarami ryzyka podatkowego w firmie
 • opracowany na podstawie ankiet diagnostycznych
 • krótki czas przygotowania raportu
 • bez wizyty audytorów w firmie
 • swobodny wybór czasu na przeprowadzenie audytu
 • niewielkie zaangażowanie księgowości i zarządu w przygotowanie danych do audytu

Korzyści z przeprowadzenia audytu

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • zapewnia identyfikację głównych obszarów ryzyka podatkowego
 • wskazuje obszary działalności firmy, które powinny być poddane pogłębionej analizie
 • zawiera rekomendacje dotyczące koniecznych działań naprawczych
 • wskazuje działania służące ograniczeniu ryzyka podatkowego

Kiedy warto rozważyć przeprowadzenie audytu

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • planowane zmiany organizacyjne lub reorganizacja biznesu
 • zakup/ sprzedaż podmiotu lub udziałów
 • zmiany osobowe w dziale finansowym lub księgowym
 • funkcjonowanie w grupie podmiotów powiązanych
 • częste kontrole podatkowe
 • zawsze, gdy zaistnienie potrzeba analizy kondycji firmy w aspekcie podatkowym

Zalety audytu podatkowego

 • krótki i skompensowany
 • nie wymaga analizy dokumentów firmy
 • przeprowadzony na podstawie ankiet diagnostycznych
 • podstawa do dalszej współpracy
 • ogólny obraz firmy i jej kondycji podatkowej
Kontakt
 • dokumentacja podatkowa
 • wnioski o interpretacje (ORD-IN)
 • planowanie podatkowe
 • bieżące wsparcie podatkowe
 • pogłębiona analiza wytypowanych obszarów
 • wdrożenie działań naprawczych
Kontakt