Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK).
Ryzyko związane z utratą jej statusu.

Kontakt