Karta Praw Podstawowych – ochrona praw podatnika i wygrana w sporze z organem podatkowym.

Kontakt