Doradztwo podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Wsparcie doradcze dla zarządów
 • Wsparcie doradcze dla działów księgowych
 • Wsparcie doradcze dla działów prawnych in-house

Prawo podatkowe międzynarodowe

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą
 • Rozliczenie zakładu podatkowego
 • Rezydencja podatkowa i miejsce opodatkowania
 • Opodatkowanie zysków i dywidend
 • Podatek u źródła
 • Pożyczki zagraniczne i opodatkowanie odsetek
 • Opodatkowanie sprzedaży majątku
 • Metody wyliczenia podatku dochodowego

Audyt podatkowy

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Kompleksowy audyt podatkowy firmy
 • Audyt podatkowy wybranych obszarów działalności
 • Audyt podatkowy cen transferowych
 • Identyfikacja i analiza obszarów podatkowych
 • Rekomendacje i zabezpieczenie ryzyka podatkowego

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe traktujemy jak klucz do powodzenia każdego przedsięwzięcia realizowanego przez naszych Klientów. Jesteśmy przekonani, że zarówno codzienne funkcjonowanie firmy, jak i duże wyzwania, które podejmuje, nie mogą mieć miejsca bez szczegółowej analizy ich skutków podatkowych. Nasza wiedza i doświadczenie mają pomóc w bezpiecznym rozwijaniu biznesu, ograniczając do minimum ryzyko podatkowe. Wspieramy Klientów zarówno w ramach stałej obsługi, jak i incydentalnie – w zależności od ich potrzeb. Jesteśmy alternatywną firmą dla korporacji, przy zachowaniu najwyższej jakości usług. Klienci cenią nas za indywidualne podejście i skuteczność. Specjalizujemy się w doradztwie z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego.