Ceny transferowe

Dokumentacja podatkowa

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Local fail
 • Master fail
 • Benchmark study
 • CbyC reporting

Zarządzanie ryzykiem podatkowym podmiotów powiązanych

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Polityka cen transferowych
 • Identyfikacja i charakteryzacja transakcji do celów podatkowych
 • Metody szacowania cen transferowych
 • Usługi o małej wartości dodanej i koszty udziałowca
 • Spółki osobowe i wspólne przedsięwzięcia
 • Restrukturyzacja i inne zdarzenia
 • Podatkowa grupa kapitałowa

Podatkowa analiza biznesu podmiotów powiązanych

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Analiza branży do celów podatkowych
 • Analiza łańcucha wartości
 • Analiza funkcjonalna
 • Struktura organizacyjna i struktura zarządzania
 • Strategia gospodarcza w ocenie podatkowej

Czy można sporządzić dobrą dokumentację podatkową?

 • Ma budować Twoją pozycję w postępowaniu podatkowym
 • Ma uchronić Cię przed sankcyjnym podatkiem dochodowym
 • Ma uchronić Cię przed szacowaniem podstawy opodatkowania
 • Ma uchronić zarząd przed odpowiedzialnością osobistą
 • Będzie dowodem w postępowaniu podatkowym
Kontakt
 • Dokumentacja musi być rzetelna
 • Dokumentacja musi być poprawna formalnie
 • Dokumentacja musi być poprawna merytorycznie i metodologicznie
 • Dokumentacja musi być poprawna prawnie i podatkowo
Kontakt