Ceny transferowe

Dokumentacja podatkowa

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Local fail
 • Master fail
 • Benchmark study
 • CbyC reporting

Zarzadzanie ryzykiem podatkowym podmiotów powiązanych

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Polityka cen transferowych
 • Identyfikacja i charakteryzacja transakcji do celów podatkowych
 • Metody szacowania cen transferowych
 • Usługi o małej wartości dodanej i koszty udziałowca
 • Spółki osobowe i wspólne przedsięwzięcia
 • Restrukturyzacja i inne zdarzenia
 • Podatkowa grupa kapitałowa

Podatkowa analiza biznesu podmiotów powiązanych

Pokaż szczegóły zagadnienia
 • Analiza branży do celów podatkowych
 • Analiza łańcucha wartości
 • Analiza funkcjonalna
 • Struktura organizacyjna i struktura zarządzania
 • Strategia gospodarcza w ocenie podatkowej

Ceny transferowe

Podmioty funkcjonujące w strukturze powiązań podatkowych w przypadku realizacji transakcji lub innych zdarzeń mających istotny wpływ na wysokość dochodu/straty pomiędzy nimi są obowiązane do sporządzenia podatkowej dokumentacji do cen transferowych (TPD) po przekroczeniu progów ustawowych. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej mają również podmioty realizujące transakcje z rajami podatkowymi, funkcjonujące w SSE i podmioty zawierające umowy spółek osobowych. Podstawowym celem sporządzenia dokumentacji podatkowej jest stworzenie rzetelnego, poprawnego i wyczerpującego narzędzia ochrony interesów firmy podczas postępowania podatkowego w zakresie weryfikacji prawidłowości warunków transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej ora zarządzania ryzykiem podmiotów powiązanych.