Prawo międzynarodowe

11 kwietnia 2018

Raport z pierwszego etapu wdrażania minimalnego standardu działania 14 (MAP) przez Polskę

12 marca 2018r. został opublikowany raport pierwszego etapu wdrażania minimalnego standardu działania 14 procedury MAP przez Polskę

3 kwietnia 2018
Specjaliści Uchman i Partnerzy ukończyli podyplomowe studia z zakresu cen transferowych – gratulujemy!

Specjaliści Uchman i Partnerzy ukończyli podyplomowe studia z zakresu cen transferowych – gratulujemy!

Miło nam poinformować, że doradcy podatkowi: Maria Uchman i dr Tomasz Kiszka, ukończyli z pozytywnym wynikiem „Podyplomowe studia cen transferowych i zarządzania podatkami” organizowane przez Szkołę Główna Handlową w Warszawie.

27 marca 2018
Kategorie Nowy cyfrowy podatek – Komisja Europejska przedstawiła dwie propozycje

Nowy cyfrowy podatek – Komisja Europejska przedstawiła dwie propozycje

Komisja Europejska przyjęła propozycje nowych regulacji (Digital Tax Package), które zapewnić mają opodatkowanie działalności cyfrowej w sprawiedliwy i zrównoważony sposób w całej Unii Europejskiej. Wprowadzenie proponowanych działań spowoduje, że Unia Europejska stanie się światowym liderem w tworzeniu przepisów, dotyczących tzw. cyfrowych podatków, dostosowanych do współczesnych gospodarek i wymogów cyfrowej ery.
26 marca 2018
Nowe wytyczne OECD na temat przypisywania dochodów stałemu zakładowi (tzw. zakładowi zagranicznemu)

Nowe wytyczne OECD na temat przypisywania dochodów stałemu zakładowi (tzw. zakładowi zagranicznemu)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wydała 22 marca nowe instrukcje, dotyczące sposobu przyporządkowania dochodów podatnika do prowadzonego przez niego stałego zakładu (tzw. zagranicznego zakładu). Zmiany związane są z końcową wersją pakietu BEPS z 2015 r. (działanie nr 7) oraz przygotowanym wraz z nią raportem „Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status”, dotyczącym tematyki stałego zakładu.
15 marca 2018
Nadchodzi obowiązek zgłaszania schematów optymalizacyjnych

Nadchodzi obowiązek zgłaszania schematów optymalizacyjnych

Trwają prace nad nowelizacją Dyrektywy Rady 2011/16/UE (projekt Dyrektywy DAC6), która ma doprowadzić do nałożenia na podatników obowiązków w zakresie raportowania transgranicznych schematów agresywnej optymalizacji, a nawet pojedynczych transakcji, posiadających tego typu cechy. […]