Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

20 września 2021

Minimalny podatek dochodowy (10%) dla dużych firm

Minimalny podatek dochodowy (10%) to odpowiedź na unikanie opodatkowania dochodów przez firmy działające w Polsce. Zgodnie z projektem Polskie Ładu, wpływy z niego mają zniwelować lukę budżetową w podatku CIT.

16 września 2021

Zmiany CIT proponowane przez Komisję Europejską

Komisja Europejska proponuje ujednolicenie systemu podatkowego dla osób prawnych funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej. W komunikacie wymieniono główne założenia planowanej reformy podatku CIT.

4 sierpnia 2021

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK).
Ryzyko związane z utratą jej statusu.

Funkcjonowanie w ramach PGK wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków. Utrata statusu PGK może okazać się bardzo dotkliwa.

4 sierpnia 2021

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK).
Warunki utworzenia i korzyści.

Jak Ustawodawca umożliwił wykorzystanie tego prawno-podatkowego narzędzia do zmniejszenia zobowiązań podatkowych w ramach grupy kapitałowej? Jaki wpływ ma PGK na swobodę dokonywania transakcji pomiędzy wchodzącymi w jej skład podmiotami powiązanymi?

24 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa – aktualizacja z 16 kwietnia

Kompendium rozwiązań antykryzysowych.

14 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa – wyjaśnienie

Kompendium rozwiązań antykryzysowych.

7 maja 2019

Termin wykorzystania zwolnienia z podatku dochodowego z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wsparciu nowych inwestycji, zmieniły się zasady funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce. Nowe zmiany nie mają wpływu na podmioty działające w oparciu o zezwolenia udzielane na tzw. „starych” zasadach.

29 kwietnia 2019

Wspólna ewidencja dla kilku zezwoleń na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

Organy skarbowe i sądy wydają wiele sprzecznych ze sobą stanowisk w zakresie prowadzenia wspólnej ewidencji dla działalności zwolnionej z podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych w przypadku posiadania kilu zezwoleń.

18 marca 2019

Zmiany w podatku u źródła 2019 – opinia o stosowaniu zwolnienia

Jednym z mechanizmów pozwalającym na stosowanie zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku u źródła jest uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia.

Kontakt