Bez kategorii

17 maja 2018
Po 19 maja CEIDG wykreśli przedsiębiorcę, którego wpis do Ewidencji nie zawiera numeru PESEL

Po 19 maja CEIDG wykreśli przedsiębiorcę, którego wpis do Ewidencji nie zawiera numeru PESEL

Już tylko dwa dni zostało na uzupełnienie numeru PESEL w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Obowiązek zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja 2016 roku.

Zadzwoń teraz