Bez kategorii

16 stycznia 2019

Podziękowania dla Uchman i Partnerzy

20 grudnia 2018

Życzenia

6 listopada 2018

Kontakt

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne zeznania podatkowe za 2018 rok. W komunikacie Ministerstwa Finansów czytamy, że od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. podatnicy będą mogli zapoznać się ze swoim rozliczeniem rocznym PIT na Portalu Podatkowym.

17 maja 2018
Po 19 maja CEIDG wykreśli przedsiębiorcę, którego wpis do Ewidencji nie zawiera numeru PESEL

Po 19 maja CEIDG wykreśli przedsiębiorcę, którego wpis do Ewidencji nie zawiera numeru PESEL

Już tylko dwa dni zostało na uzupełnienie numeru PESEL w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Obowiązek zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja 2016 roku.