Brak obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej do cen transferowych czasami oznacza konieczność sporządzenia tej dokumentacji w ciągu 30 dni.