Uchman i Partnerzy

27 marca 2018
Kategorie Nowy cyfrowy podatek – Komisja Europejska przedstawiła dwie propozycje

Nowy cyfrowy podatek – Komisja Europejska przedstawiła dwie propozycje

Komisja Europejska przyjęła propozycje nowych regulacji (Digital Tax Package), które zapewnić mają opodatkowanie działalności cyfrowej w sprawiedliwy i zrównoważony sposób w całej Unii Europejskiej. Wprowadzenie proponowanych działań spowoduje, że Unia Europejska stanie się światowym liderem w tworzeniu przepisów, dotyczących tzw. cyfrowych podatków, dostosowanych do współczesnych gospodarek i wymogów cyfrowej ery.

26 marca 2018
Nowe wytyczne OECD na temat przypisywania dochodów stałemu zakładowi (tzw. zakładowi zagranicznemu)

Nowe wytyczne OECD na temat przypisywania dochodów stałemu zakładowi (tzw. zakładowi zagranicznemu)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wydała 22 marca nowe instrukcje, dotyczące sposobu przyporządkowania dochodów podatnika do prowadzonego przez niego stałego zakładu (tzw. zagranicznego zakładu). Zmiany związane są z końcową wersją pakietu BEPS z 2015 r. (działanie nr 7) oraz przygotowanym wraz z nią raportem „Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status”, dotyczącym tematyki stałego zakładu.
20 marca 2018
Zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych – pierwsze problemy praktyczne po nowelizacji

Zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych – pierwsze problemy praktyczne po nowelizacji

Od 15 marca 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być składane do Krajowego Rejestru Sądowego wyłącznie drogą elektroniczną. Mimo że projekt nowelizacji ustawy o KRS opublikowany został już w listopadzie zeszłego roku, a dostosowanie portalu Ministerstwa Sprawiedliwości do zmian poprzedzone było kilkudniową przerwą techniczną, to już w pierwszych dniach od wprowadzenia reformy pojawiają się problemy praktyczne.
18 marca 2018
Logo Ministerstwa Finansów

Objaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano szczegółowe objaśnienia w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przedłużeniem terminów sporządzenia dokumentacji podatkowej. Praktyczne wyjaśnienia dotyczą następujących kwestii: sposób wypełniania deklaracji rocznej w przypadku skorzystania z przedłużonego terminu, […]
16 marca 2018
Termin na sporządzenie i złożenie dokumentacji podatkowej przesunięty – jest rozporządzenie

Termin na sporządzenie i złożenie dokumentacji podatkowej przesunięty – jest rozporządzenie

W dniu 15 marca 2018 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Terminy […]
15 marca 2018
Nadchodzi obowiązek zgłaszania schematów optymalizacyjnych

Nadchodzi obowiązek zgłaszania schematów optymalizacyjnych

Trwają prace nad nowelizacją Dyrektywy Rady 2011/16/UE (projekt Dyrektywy DAC6), która ma doprowadzić do nałożenia na podatników obowiązków w zakresie raportowania transgranicznych schematów agresywnej optymalizacji, a nawet pojedynczych transakcji, posiadających tego typu cechy. […]
7 marca 2018
Kategorie Nowe deklaracje VAT – projekt rozporządzenia

Nowe deklaracje VAT – projekt rozporządzenia

W związku z wprowadzeniem tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), konieczne stało się dostosowanie dotychczasowych wzorów deklaracji w podatku od towarów i usług. Kilka dni temu pojawił się projekt rozporządzenia w tej […]
23 lutego 2018
Termin na złożenie CIT-TP będzie przesunięty

Termin na złożenie CIT-TP będzie przesunięty

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji podatkowej oraz uproszczonego sprawozdania PIT-TP/CIT-TP. Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków […]
19 lutego 2018
Komunikat Ministerstwa Finansów o planowanym wydłużeniu terminów dla podatników w zakresie cen transferowych

Komunikat Ministerstwa Finansów o planowanym wydłużeniu terminów dla podatników w zakresie cen transferowych

W dniu 16.02.2016r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, że planowane jest wydłużenie terminów dla podatników w zakresie cen transferowych. Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia, które przewiduje wydłużenie o ok. pół roku terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących transakcji za 2017 i 2018r.