Uchman i Partnerzy

18 marca 2019

Aplikacja Ministerstwa Finansów E-sprawozdanie Finansowe dla osób prawnych

Od 13 marca 2019 r. Ministerstwo Finansów rozszerzyło funkcjonalność aplikacji e-Sprawozdanie Finansowe. Dotychczas aplikacja pozwalała na sporządzenie, podpisanie i złożenie do Szefa KAS elektronicznego sprawozdania finansowego tylko przez przedsiębiorców podatników PIT.

18 marca 2019

Zmiany w podatku u źródła 2019 – opinia o stosowaniu zwolnienia

Jednym z mechanizmów pozwalającym na stosowanie zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku u źródła jest uzyskanie opinii o stosowaniu zwolnienia.

18 marca 2019

Podatek u źródła 2019

Nieograniczony obowiązek podatkowy ciążący na polskich rezydentach zobowiązuje ich do rozliczenia się z polskim fiskusem z całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia ich źródeł. W przypadku nierezydentów – z uwagi na występujący co do zasady brak bezpośredniego i stałego powiązania z terytorium Polski – zasadą jest pobór podatku u źródła.

18 marca 2019

Raportowanie schematów podatkowych MDR

Na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadzono obowiązek raportowania schematów podatkowych.

15 marca 2019

Korekty cen transferowych (TP adjustments) w 2019 roku

Nowe zasady korekt cen transferowych (TP adjustments) wystawionych dla transakcji realizowanych w 2019 roku.

15 marca 2019

Korekty cen transferowych (TP adjustments) za 2018 rok

W przypadku stwierdzenia zachowania nierynkowego, wystawiane są korekty cen transferowych zwane też korektami zyskowności (transfer pricing compensating adjustments lub TP adjustments). Korekty cen transferowych wystawione w 2019 roku a dotyczące roku podatkowego 2018 powinny być ujmowane ...

15 marca 2019

Biała lista podatników VAT

Od 1 września 2019 r. według przyjętej przez rząd ustawy nowelizacyjnej ws. VAT, szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępni na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykaz podatników czynnych, zwolnionych z podatku VAT, niezarejestrowanych, a także przywróconych i wykreślonych z rejestru podatników VAT.

14 marca 2019

Zwolnienie z obowiązku składania ORD-U za 2018 r.

Podatnicy, którzy zobowiązani są do złożenia uproszczonego sprawozdania PIT/TP lub CIT/TP za 2018 r. zwolnieni są z obowiązku składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U.

26 stycznia 2019

Podatek od przychodów z budynków

Nowa danina zwana przez fiskusa podatkiem od przychodów z budynków ma bardzo myląca nazwę. To jednak nie jest największy problem tego podatku. Jego skomplikowany sposób wyliczania, szczególnie w przypadku jednostek powiązanych na pewno przysporzy kłopotów księgowym.