Aktualności

24 lipca 2021

Korekta
jednostronna

Celem korekty jednostronnej jest wyeliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów powiązanych, jeżeli dochody krajowego podmiotu powiązanego są włączone do dochodów zagranicznego podmiotu powiązanego oraz (...)

20 lipca 2021
dokumentacja podatkowa 2021

Dokumentacja podatkowa 2021 – należyta staranność względem każdego kontrahenta

Już dziś warto dobrze przygotować się do zbadania obowiązku dokumentacyjnego i sporządzenia dokumentacji za 2021 r.

20 lipca 2021
dokumentacja podatkowa

Zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej 2020

Podatnik (...) może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej 2020.

19 lipca 2021
Mutual Agreement Procedure

Procedura
wzajemnego porozumiewania się
– MAP

Eliminowanie podwójnego opodatkowania w przypadku podmiotów powiązanych następuje wyłącznie w wyniku wprowadzenia w życie rozstrzygnięcia zapadłego w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP)

16 lipca 2021

Grupy VAT w Europie – porównanie regulacji

Jak zalecenia Unii Europejskiej dotyczące grup VAT zostały wprowadzone w wybranych krajach

16 lipca 2021

Grupa VAT w Polsce – jak może wyglądać?

Polska już niedługo dołączy do 18 krajów Unii Europejskiej, w których funkcjonują grupy VAT.

15 lipca 2021
podatek VAT

Solidarna odpowiedzialność odbiorcy dostawy za zapłatę podatku należnego VAT i odsetek za zwłokę.

Osoby inne niż podatnik w określonych przypadkach, mogą lub muszą zostać uznane za osoby zobowiązane do zapłaty VAT

13 lipca 2021
Obrona uczciwego podatnika przed skutkami wplątania się w karuzelę podatkową

Czy sankcje w VAT są zgodne z prawem europejskim?

Pomyłka dokonana w deklaracji VAT-7, polegająca na zawyżeniu kwoty podatku należnego, może pozostać bez negatywnych dla podatnika konsekwencji.

24 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa – aktualizacja z 16 kwietnia

Kompendium rozwiązań antykryzysowych.

Kontakt