Ogranicz
ryzyko podatkowe
Twojej firmy.

Skontaktuj się
z nami.

 • VAT
 • MDR
 • WHT

 • Beneficial owner
 • Wypłata należności
  za granicę
 • Odpowiedzialność
  podmiotów zbiorowych

 • Odpowiedzialność
  karna skarbowa
 • Uzasadnienie biznesowe
  podejmowanych decyzji
 • Polityka
  cen transferowych

Postaw
na ekspercką wiedzę
i doświadczenie w Twojej firmie.

W obliczu działań KAS, bezpieczeństwo podatkowe nabiera kluczowego znaczenia.


Aktualności

16 września 2021

Zmiany CIT proponowane przez Komisję Europejską

Komisja Europejska proponuje ujednolicenie systemu podatkowego dla osób prawnych funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej. W komunikacie wymieniono główne założenia planowanej reformy podatku CIT.

15 września 2021

Nabycie opcji na akcje zagranicznego podmiotu przez polskiego rezydenta

Rezydenci Polski współpracujący z zagranicznymi kontrahentami często otrzymują propozycję uczestnictwa w programie motywacyjnym, który zakłada nieodpłatne nabycie opcji na akcje, a następnie przekształcenie ich w akcje. Powstaje pytanie, czy samo nabycie opcji rodzi przychód do opodatkowania w Polsce? W opinii naszej Kancelarii zdarzenie to, przy spełnieniu określonych przesłanek, nie pozwala na uznanie, że będzie trzeba rozpoznać przychód podatkowy.

18 sierpnia 2021
ochrona praw podatnika

Ochrona praw podatnika –
skarga na postanowienie
o pozostawieniu wniosku
o wydanie interpretacji podatkowej
bez rozpatrzenia

Jak przepisy Karty Praw Podstawowych, o ile zostaną użyte w prawidłowy sposób, mogą pomóc w walce o ochronę praw podatnika.

5 sierpnia 2021
Karta Praw Podstawowych a ochrona podatnika.

Karta Praw Podstawowych
– ochrona praw podatnika
i wygrana w sporze
z organem podatkowym.

Jak przepisy Karty Praw Podstawowych, o ile zostaną użyte w prawidłowy sposób, mogą pomóc w walce o ochronę praw podatnika.

Uchman i Partnerzy
Spółka Doradztwa Podatkowego
ZAPRASZAMY

Kontakt