Obsługa Inwestycji

Obsługa inwestycji realizowanych przez naszych klientów w aspekcie prawnym, podatkowym i księgowym mieści się w naszej koncepcji usług zintegrowanych mających na celu wsparcie naszych klientów na etapach planowania, realizacji i zakończenia inwestycji.

Planowanie inwestycji to najważniejszy etap. Jedynie na tym etapie możemy optymalnie zaplanować formę prawną przeprowadzenia inwestycji taką jak np. spółka celowa, umowa kooperacyjna, inwestycja realizowana bezpośrednio. Możemy też zoptymalizować skutki podatkowe realizacji takiej inwestycji w zależności od celów na jakie ma być przeznaczone np.: sprzedaż, aport, ZCP, używanie na własne cele i inne.Niezbędna również staje się obsługa prawna całego przedsięwzięcia polegająca na przygotowaniu wszystkich stosownych dokumentów związanych z jego realizacją. Na etapie planowania inwestycji należy również podjąć decyzje co do ewidencji księgowej, narzędzi i potrzebnych zasobów do jej administracyjnej obsługi.

Na etapie realizacji inwestycji nasi klienci otrzymują bieżące wsparcie w obszarze obsługi prawnej i nadzoru podatkowego. Prowadzona jest również ewidencja księgowa projektu zgodnie z założeniami przyjętymi w fazie planowania. Takie podejście daje znakomite efekty w obszarze efektywności przeprowadzenia całego projektu.

Zakończenie realizacji inwestycji to przede wszystkim takie zdarzenia jak ustalenie wartości poszczególnych obiektów inwestycyjnych, optymalne przyjęcie środków trwałych do ewidencji z uwzględnieniem analizy cost segregation mającej doprowadzić do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, przyjęcia optymalnych stawek amortyzacyjnych. W przypadku zbycia obiektów inwestycyjnych obsługa prawna i optymalizacja podatkowa procesu sprzedaży.

Usługi powiązane:

Komercjalizacja B+R, Startupy
SSE – Kompleksowe Doradztwo
Obsługa Działalności Rolniczej
Obsługa Firm Produkcyjnych
Obsługa Grup Kapitałowych