Obsługa Firm Produkcyjnych

Jesteśmy jedną z nielicznych firm na rynku podejmujących się obsługi księgowej firm produkcyjnych. Firmy produkcyjne cechuje duża złożoność zagadnień wymagających doświadczenie w obszarze prawnym, podatkowym i księgowym.

Firmom produkcyjnym oferujemy obsługę prawną i podatkową zawieranych kontraktów, przygotowanie projektów dokumentów i procedur postępowania dla pracowników, dokonujemy analizy ryzyka podatkowego i wdrażamy działania mające im zapobiegać. Przygotowujemy dokumentację związaną z ochroną prawną technologii, know how, receptur.

W przypadku firm produkcyjnych ciężar usługi położony jest jednak na prawidłowej i dostosowanej do rodzaju produkcji ewidencji księgowej. Kluczowe znaczenie ma ewidencja kosztów, rozliczenie kosztów produkcji i rachunki kosztów Firmy produkcyjne mogą korzystać z outsourcingu księgowego czerpiąc korzyści z tej formy współpracy polegające przede wszystkim na dostępie do wystandaryzowanych rozwiązań i doświadczenia.

Usługi powiązane:

Obsługa Inwestycji
Komercjalizacja B+R, Startupy
SSE – Kompleksowe Doradztwo
Obsługa Działalności Rolniczej
Obsługa Grup Kapitałowych