Komercjalizacja B+R, Startupy

Komercjalizacja nie ma swojej legalnej definicji i najogólniej rzecz biorąc jest podjęciem działań mających doprowadzić właściciela prac badawczych i rozwojowych do zarabiania na swoim pomyśle.

Można wyróżnić trzy podstawowe drogi komercjalizacji B+R i są to:
-wniesienie wyników prac B+R jako aport do spółki;
-sprzedaż wyników prac B+R;
-udzielenie licencji na wyniki prac B+R.

Wszystkie formy komercjalizacji wymagają obsługi prawnej, doradztwa podatkowego w raz z optymalizacją podatkową, by z jak największymi korzyściami dla właściciela pomysłu przeprowadzić cały proces.

Najbardziej skomplikowaną drogą jest „ubiznesowienie” wyników, czyli wniesienie aportem wyników prac B+R do spółki założonej do tego celu, startupu, czy też spółki już działającej. Najważniejsze  działania i decyzje podejmowane są na etapie planowania, które powinno obejmować  warstwę prawną polegającą na doborze najbardziej optymalnych rozwiązań prawnych takich jak sposób wniesienia aportu, formę prawną  stratupu, wycenę pomysłu, opracowanie stosownej dokumentacji. Kolejnym obszarem jest obszar doradztwa podatkowego i optymalizacji podatkowej całego projektu.

Obsługa Inwestycji
SSE – Kompleksowe Doradztwo
Obsługa Działalności Rolniczej
Obsługa Firm Produkcyjnych
Obsługa Grup Kapitałowych