Zespół


Doradca Podatkowy Maria Uchman

Maria Uchman — Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy, MBA, posiada wieloletnie doświadczenie w korporacyjnym doradztwie podatkowym.

Od 2013 r. prezes zarządu Uchman i Partnerzy sp. z o. o. Spółka Doradztwa Podatkowego, która jest kontynuacją Uchman Expertis Kancelaria Doradztwa Podatkowego. Spółka powstała jako odpowiedź na potrzeby Klientów związane z wysoko specjalistycznymi usługami doradztwa podatkowego i złożonych projektów interdyscyplinarnych z obszaru doradztwa podatkowego, usług prawniczych, rachunkowości i finansów.
Posiada wysokie kwalifikacje z dziedziny podatków, szczególnie podatku VAT i CIT, optymalizacji podatkowej, procesów restrukturyzacyjnych, SSE i cen transferowych. Łączy kompetencje menedżerskie, znajomość finansów
z prawem podatkowym, stąd ma na koncie wiele złożonych projektów, które realizowała dla swoich klientów. Doskonale zna realia biznesu. Klienci cenią w niej wysokie umiejętności interpersonalne. Aktywnie podnosi swoje kompetencje w dziedzinie podatków i umiejętności menedżerskich uczestnicząc w różnych formach kształcenia. Chętnie też dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia i konsultacje dla przedsiębiorców.
Uważa, że w biznesie najważniejsze są: budowanie relacji, współpraca i etyka. Dla doradcy podatkowego zaś rozwój osobisty.dr Tomasz Kiszka – Doradca Podatkowy, Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, o specjalności finanse i bankowość. Wykładowca na wyższych uczelniach. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego. Prelegent na konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i administracyjnego. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa podatkowego i prawa handlowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych.
Michał Zdyb — Doradca Podatkowy

Doradca podatkowy posiadający dziesięć lat doświadczenia zawodowego zdobytego m.in.
w firmach konsultingowych z tzw. Wielkiej Czwórki, w dedykowanych zespołach świadczących usługi doradcze m.in. dla branży medycznej oraz edukacyjnej.Uczestniczył w wielu projektach, które obejmowały m.in. wdrożenie efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności gospodarczej, restrukturyzację działalności pod kątem optymalizacji podatkowej oraz optymalizację podatkową procesów dystrybucyjnych i promocyjnych. Jest autorem nowatorskiego rozwiązania umożliwiającego odzyskanie podatku VAT przez spółdzielnie mieszkaniowe. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia oraz branży edukacyjnej. Obszarem jego szczególnego zainteresowania jest międzynarodowe prawo podatkowe. Michał jest autorem ponad stu publikacji podatkowych w prasie fachowej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki), w tym dwóch książek wydanych przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Michał jest doświadczonym trenerem z zakresu prawa podatkowego (przeprowadził ponad 50 szkoleń podatkowych) oraz wykładowcą akademickim (m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Biegle posługuje się językiem angielskim. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat zjawiska nabywania korzyści umowny – treaty shopping.Przemysław Filipowicz – Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Doktorant
w Katedrze Prawa Handlowego KUL. Od 2014 r. Radca prawny i Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego KUL.

Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego (współautor artykułu dotyczącego wyników badań empirycznych związanych z przekształcaniem spółek cywilnych w spółki jawne (Edukacja Prawnicza nr 6/2010) oraz autor artykułu „Charakter prawny zgody przy odstąpieniu nabywcy od umowy deweloperskiej” (Rejent nr 5/2014)). Uczestnik konferencji i sympozjów naukowych dotyczących problematyki prawa handlowego.

Zapewnia obsługę prawną podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja zawodowa obejmuje:

1)  prawo cywilne (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień odpowiedzialności odszkodowawczej, obrotu nieruchomościami i prawa konsumenckiego);
2)  prawo handlowe (ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa umów handlowych w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa bankowego, prawa budowlanego i prawa rolnego oraz prawa karnego gospodarczego);
3)  prawo administracyjne;
4)  prawo podatkowe;
5)  prawo szkolnictwa wyższego.
Aneta Bernat – Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Abiturient studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania firmą na rynku Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz szkoleń z zakresu prowadzenia negocjacji i mediacji.

Od 2014 r. prowadzi indywidualną praktykę w ramach Kancelarii Radcy Prawnego,  świadcząc pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego oraz cywilnego. W ramach praktyki zajmuje się głównie windykacją wierzytelności, w tym  prowadzeniem elektronicznych postępowań upominawczych.Ewelina Chylińska – asystent działu doradztwa podatkowego

Absolwentka kierunku „Prawo” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz kierunku „Stosunki międzynarodowe” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.Jej praktyka zawodowa obejmuje przede wszystkim prawo handlowe oraz podatkowe (szczególnie w zakresie podatków dochodowych), w tym międzynarodowe prawo podatkowe. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując także z organizacjami pozarządowymi, w tym z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach programu „Klinika prawa człowieka a podatki”. Stale rozwija swoją wiedzę i umiejętności podczas szkoleń i kursów, obejmujących tematykę podatkową.