Teoretyczne konsekwencje realizacji projektu BEPS dla polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego


 

W dniu 20.10.2017r. Prezes Uchman i Partnerzy sp. z o.o. – Maria Uchman wzięła udział w I Eksperckim Seminarium Prawa Finansowego „Teoretyczne konsekwencje realizacji projektu BEPS dla polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego”.

W epoce gwałtownie postępującej globalizacji na pierwszym miejscu wśród podatkowych problemów rozwijającego się świata, znajduje się zagadnienie opodatkowania zagranicznego dochodu i majątku. Prowadzona przez wiele podmiotów polityka unikania bądź uchylania się od opodatkowania w poważny sposób zagraża bowiem interesom fiskalnym rosnącej liczbie państw. Rozpoczęty przez OECD w 2013 r. projekt BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) ma na celu przeciwdziałanie postępującej erozji bazy podatkowej na świecie. Skala podjętych prac nie mała dotychczas precedensu w międzynarodowym prawie podatkowym.

Wychodząc naprzeciw potrzebie badań nad konsekwencjami projektu BEPS, Katedra Prawa Finansowego UMCS zorganizowała I Eksperckie Seminarium Prawa Finansowego. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad rozwiązaniami teoretycznych problemów związanych z implementacją prac OECD zarówno na gruncie prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej, jak prawa międzynarodowego.
Wśród prelegentów znalazło się wielu specjalistów tej problematyki takich m. in. jak:
dr hab. Wojciech Morawski, prof. nadzw. – Ośrodek Studiów Fiskalnych Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic – Uniwersytet Śląski / Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych
dr Błażej Kuźniacki – Singapore Management University
mgr Michał Zdyb – Uniwersytet Łódzki

Udostępnij Tweet Udostępnij