23.10.2017
Zapłata na rachunek inny niż wskazany w wykazie podatników VAT czynnych, będzie skutkował solidarną odpowiedzialnością z kontrahentem i brakiem możliwości zaliczenia kwoty transakcji do kosztów uzyskania przychodu.

Z publikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu „Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” wynika, że że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie publikował na stronie internetowej ministra finansów wykaz wszystkich podatników VAT czynnych. Art. 96 Ustawy o podatku od towarów i usług powiększy się o ustępy 15-19 […]

20.10.2017
Teoretyczne konsekwencje realizacji projektu BEPS dla polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego

  W dniu 20.10.2017r. Prezes Uchman i Partnerzy sp. z o.o. – Maria Uchman wzięła udział w I Eksperckim Seminarium Prawa Finansowego „Teoretyczne konsekwencje realizacji projektu BEPS dla polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego”. W epoce gwałtownie postępującej globalizacji na pierwszym miejscu wśród podatkowych problemów rozwijającego się świata, znajduje się zagadnienie opodatkowania zagranicznego dochodu i majątku. […]

13.10.2017
Kiedy czynności (usługi) wykonywane przez członków zarządu spółek są opodatkowane podatkiem VAT

6 października 2017roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną sygn. PT3.810L11.2017 w sprawie zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności (usług) wykonywanych przez członków zarządu spółek na podstawie umów zawartych w związku z regulacjami ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w odniesieniu do których przychody zostały zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 13 pkt […]

20.02.2017
Pusta faktura a prawo do odliczenia podatku VAT

Rok 2017 przyniósł duże zmiany, które wprowadziła tzw. „duża nowelizacja VAT”. Wśród ważniejszych zmian można wyróżnić: Wyższy limit zwolnienia VAT; Kwartalne rozliczenia tylko dla małych przedsiębiorców; Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych; Zmiana zakresu weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT; Składanie deklaracji VAT dla większości podatników wyłącznie drogą elektroniczną; Kaucja gwarancyjna przy towarach wrażliwych; Większa odpowiedzialność pełnomocników […]