23.10.2017
Zapłata na rachunek inny niż wskazany w wykazie podatników VAT czynnych, będzie skutkował solidarną odpowiedzialnością z kontrahentem i brakiem możliwości zaliczenia kwoty transakcji do kosztów uzyskania przychodu.

Z publikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu „Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” wynika, że że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie publikował na stronie internetowej ministra finansów wykaz wszystkich podatników VAT czynnych. Art. 96 Ustawy o podatku od towarów i usług powiększy się o ustępy 15-19 […]

04.10.2017
Jednolity Plik Kontrolny pozwolił na ujawnienie około 1,5 mld zł w pustych fakturach

Zastępca dyrektora departamentu poboru podatków w MF Zbigniew Wiliński poinformował poinformował PAP, że analizy Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwoliły na ujawnienie pustych faktur na około 1,5 mld zł. W lipcu br. wystawiono puste faktury na 157 mln zł. W maju oszuści wystawili 20,2 tys. pustych faktur na 237,8 mln zł. Z odliczenia VAT od takich faktur […]

20.02.2017
Pusta faktura a prawo do odliczenia podatku VAT

Rok 2017 przyniósł duże zmiany, które wprowadziła tzw. „duża nowelizacja VAT”. Wśród ważniejszych zmian można wyróżnić: Wyższy limit zwolnienia VAT; Kwartalne rozliczenia tylko dla małych przedsiębiorców; Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych; Zmiana zakresu weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT; Składanie deklaracji VAT dla większości podatników wyłącznie drogą elektroniczną; Kaucja gwarancyjna przy towarach wrażliwych; Większa odpowiedzialność pełnomocników […]