23.02.2018
Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów na sporządzenie dokumentacji podatkowej oraz uproszczonego sprawozdania PIT-TP/CIT-TP

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Według rozporządzenia przedłuża się do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego terminy: sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzonej dokumentacji podatkowej, dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania. Czas na konsultacje w […]

19.02.2018
Komunikat Ministerstwa Finansów o planowanym wydłużeniu terminów dla podatników w zakresie cen transferowych za 2017r. do 30 września 2018r.

W dniu 16.02.2016r. na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, że planowane jest wydłużenie terminów dla podatników w zakresie cen transferowych. Ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia, które przewiduje wydłużenie o ok. pół roku terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących transakcji za 2017 i […]

04.02.2018
Zapraszamy na seminarium z CIT/TP

Od 15.02.2018r. aż do końca marca w każdy czwartek zapraszamy na seminarium nt. „Uproszczonego” sprawozdania CIT/TP. Dla większości podatników termin rocznego rozliczenia CIT-8 zbliża się wielkimi krokami. Od tego roku obowiązuje nowy załącznik CIT/TP. Serdecznie zapraszamy na seminarium, w czasie którego omówimy najważniejsze zagadnienia związane z transakcjami między podmiotami powiązanymi, podpowiemy co i jak przygotować, […]

29.01.2018
Interpretacja ogólna MF dotycząca przepisów o cenach transferowych, m.in. progów dokumentacyjnych i grupowania transakcji

W dniu 24 stycznia 2018r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Interpretacja dotyczy przepisów  ww. […]

20.10.2017
Teoretyczne konsekwencje realizacji projektu BEPS dla polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego

  W dniu 20.10.2017r. Prezes Uchman i Partnerzy sp. z o.o. – Maria Uchman wzięła udział w I Eksperckim Seminarium Prawa Finansowego „Teoretyczne konsekwencje realizacji projektu BEPS dla polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego”. W epoce gwałtownie postępującej globalizacji na pierwszym miejscu wśród podatkowych problemów rozwijającego się świata, znajduje się zagadnienie opodatkowania zagranicznego dochodu i majątku. […]

26.09.2017
Analiza benchmarkingowa w dokumentacji podatkowej

W dniu 26.09.2017r. przedstawiciele naszej spółki brali udział w szkoleniu z analizy benchmarkingowej  w dokumentacji podatkowej, które odbyło się w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.  W ramach szkolenia doskonalili umiejętności z następujących zagadnień: 1. Obowiązek sporządzenia analizy benchmarkingowej 2. Zakres analizy benchmarkingowej 3. Etapy przygotowywania analizy benchmarkingowej 4. Warunki porównywalności 5. Korekty w celu doprowadzenia […]